Agrifoto

Nieuws Gewasbescherming

Drukregistratie is nog maar het begin

17 April 2019 - Niels van der Boom - 53 reacties

Tegelijkertijd met de 'Toekomstvisie gewasbescherming 2030' heeft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) ook inzicht gegeven over hoe de sector in de komende 10 jaar een emissie van 0 in de gewasbescherming moet behalen. Drukregistratie op de veldspuit lijkt slechts het begin.

Schouten presenteerde 16 april haar 'Toekomstvisie gewasbescherming 2030'. Hierin staat dat gewasbeschermingsmiddelen soms nodig blijven, maar die moeten dan wel onder strenge maatregelen worden toegepast. Ook op en rondom het erf krijgt de veldspuit met een toenemend aantal regels te maken.

In 10 jaar tijd
De sector moet de emissies van gewasbeschermingsmiddelen richting de leefomgeving tot nagenoeg 0 terugdringen, zo laat de minister weten. De sector heeft 10 jaar de tijd dit te realiseren. Daarnaast worden een groot aantal technische maatregelen ingevoerd om dit te realiseren. Deze slaan op het gebruik van de veldspuit.

Wie denkt dat het bij drukregistratie blijft, heeft het mis. Vanaf 1 januari 2019 is registratie verplicht, al heeft de sector wel 1 jaar uitstel gekregen om dit voor elkaar te boksen. In het uitvoeringsprogramma, dat na de zomer volgt, wordt deze verplichting opgenomen. In een pakket aan voorgestelde maatregelen wordt echter meer genoemd.

Registratieplicht gaat verder
Naast drukregistratie op een veldspuit, moet rekening worden gehouden met het registreren van meerdere parameters, zo staat in het document. De rijsnelheid en spuitboomhoogte zijn immers ook van invloed op drift, waardoor ook deze parameters in de toekomst naar verwachting gelogd moeten worden. Een externe en onafhankelijke partij moet de benodigde controletechniek ontwikkelen. Daarnaast wordt gemeld dat de Technische Commissie Techniekbeoordeling wordt niet onafhankelijk wordt geacht, omdat hier ook fabrikanten in deelnemen.

Een andere belangrijke wijziging voor de toekomst is het vullen van de machine. Dit moet middels een uniform en gesloten systeem, waarbij de gebruiker niet langer in aanraking kan komen met het middel en waarbij morsen dus niet mogelijk is. Nefyto, de belangenbehartiger van de gewasbeschermingsmiddelensector werkt inmiddels aan een oplossing, om (een deel) van dit probleem op te lossen.

Veilig vullen
Daarbij krijgen middelenverpakkingen straks een unieke 'tag', zodat deze traceerbaar zijn. Ontstaat er een probleem, dan is 1 specifieke verpakking in de gehele keten terug te zoeken. Je kunt deze unieke barcode ook een stap verder trekken. Een mogelijk idee is om op de veldspuit een scanner te monteren; voor je gaat tanken scan je iedere verpakking, zodat vastligt wat je vult en gaat spuiten. Je zou dan zelfs direct het benodigde advies in beeld kunnen krijgen. Voor implementatie van deze techniek is echter nog geen einddatum gesteld.

Ook wordt het in de toekomst verplicht om de machines louter op een speciale wasplaats te reinigen, om zodoende de erfemissie te reduceren. Voor de benodigde investering wordt gekeken naar financiële stimulatie via bijvoorbeeld MIA en Vamil. Ook de interne reiniging van de machine wordt door de sector onder de loep genomen. Is deze voldoende, en hoe moet worden omgegaan met de restvloeistof? Het doel is om een systematiek te ontwerpen voor restvloeistof, zoals de glastuinbouwsector al heeft.

Dossier af- en uitspoeling
Daarnaast gaan ook de maatregelen om de afspoeling en uitspoeling te voorkomen een behoorlijk impact hebben. Dit staat los van het feit dat gewasbeschermingsmiddelen over 2 jaar op afspoeling en uitspoeling beoordeeld gaan worden. Naast de bekende erfemissiescan, is er ook een perceelemissiescan in de maak. Diverse maatregelen (als water zuiveren, buffergreppels of zones) moeten afspoeling tegengaan. Daarbij kan een brede teeltvrijezone, in combinatie met eisen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dubbel zo interessant zijn. Voor 2020 staat dit op het programma. Dit geldt tevens voor de uitspoeling van middelen via drainage.

De agrarisch ondernemers krijgen in de komende jaren dus nog heel wat nieuwe eisen voor hun kiezen. Bij open teelten staat de eerste verplichte deadline op 1 januari 2024. Een nieuwe stap wordt in 2027 genomen, en die wordt gevolgd door de uiteindelijk de beoogde 'nul-emissie' in 2030. De manier waarop gewasbeschermingsmiddelen worden beoordeeld en toegepast gaat sterk veranderen. Uit documenten van de minister blijkt ook dat er zomaar een streep door bepaalde spuittechnieken kan worden gezet.

Hoe verder?
Er zijn nog heel wat hindernissen te nemen. Naast strengere controle op drift, is met name de perceelemissie een fikse opgave. Stortbuien met 100 millimeter water zijn geen uitzondering meer. Een boer is dan bezig met het redden van zijn gewas, niet met het voorkomen van afspoeling. Ook zit niemand te wachten op filtratiesystemen voor drainagebuizen, die enorme kosten met zich meedragen. Het zijn allemaal praktische vragen waar tot 2030 door de sector een antwoord op moet worden gevonden.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Niels van der Boom

Niels van der Boom is senior redacteur akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij bericht vooral over de aardappelmarkt. Wekelijks presenteert hij de Marktupdate Aardappelen.
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer
Reacties
53 reacties
Abonnee
No Fear 17 April 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10882121/drukregistratie-is-nog-maar-het-begin]Drukregistratie is nog maar het begin[/url]
Ik heb al een antwoord voor de agrarische sector..... Sta op en kom in actie! Weg met Carola Schouten!!!
Kikker 17 April 2019
Er is maar 1 antwoord , hongersnood . Jammer dat dit het arrogante rijke westen niet raakt, die halen het wel uit tekort gebieden zoals afrika.
Abonnee
laapc 17 April 2019
Inderdaad hoog tijd dat ze vertrekt.
schoenmakers1 17 April 2019
zou het is niet tijd worden om beter te volgen wie allemaal verantwoordelijk is dat werkende mensen er totaal geen zin meer in hebben
Mol 17 April 2019
Welvaart=slachtoffer boer. De gehele sector moet nu echt een keer in actie komen!!! Op deze manier zijn er in 2030 geen boeren meer!
Kjol 17 April 2019
Emigreren
graanteler 17 April 2019
gauw stoppen mee boeren erg triest zo !!!!!!!!!!!!!!!! zoek het uit en ga je eten zelf telen met de trieste regelgeving laat een boer /boer zijn
Charel 17 April 2019
Timmermans zou in Europa de regeldruk gaan verminderen. Leeft die man nog???? En Schouten wordt gegijzeld door de groene ambtenaren op dat ministerie. Waaaaaardeloze minister.
Abonnee
roy 17 April 2019
Laat schouten maar weer vertrekken. Dijksma was nog 10 x beter. Schande en nog wel een boerendochter.
Ad Akkermans 17 April 2019
Denk dat ze graag een beurt van jaap heeft
Abonnee
Rosta 17 April 2019
Laten we alle medicijnen ook verbieden, deze worden massaal terug gevonden in gezuiverd drinkwater.
En wat doen we met import groentes, tjok vol residu.
schoenmakers1 17 April 2019
is gewoon geld afpersen van goed willende mensen, hoeveel investeren moeten hiervoor weer gebeuren, hiervan gaat meteen 21% naar de overheid, vervolgens het slechter resultaat met de bespuitingen, dus meer middelen, en weer kassa, een criminele organisatie werkt ook zo
cagri 17 April 2019
altijd op de boer kappen, alsof wij de enigen zijn die de wereld om zeep helpen. dat alle eu mannetjes om de enkele weken een verhuis brussel-straatsburg doen die energie vreet, zwijgen we toch over, evnenals de schade aan fauna en flora door de schadelijke 4& 5g stralen(want bv die 5g zendrechten zijn miljoenen euro's waard)
"onze" eu politiek is ZIEK en lijkt te werken voor de vs en canadese landbouw lobby (geen strenge regels en mag gewoon naar eu komen)
Abonnee
Kraai 18 April 2019
Ben benieuwd of er een systeem is dat netter als dat het nu gaat 200 ml starane uit een 5 liter bus kan halen. Misschien is een overzicht van de aankomende regels wel handig.
Joost 18 April 2019
Een geweldig idee vind ik het om de hoogte van de spuitboom te laten registreren en vast te leggen. Per meter spuitbreedte en per gereden meter. Of beter nog per spuitdop.
Hahaha hoelang moet je opgesloten hebben gezeten in een ivoren toren voordat je zulke onzin weet te bedenken.
Toch denk ik dat het er aan komt hoor, de eerste voorlopers in weer een nieuw certificaat zijn vast weer al aan het uitvogelen hoe ze met een paar ton investering en een lichtjaar aan werk 20 euro per ha vergoeding kunnen krijgen zodat ongeveer 5% van je inzet vergoed wordt. Net als met die planet proof flauwekul en de weet-ik-veel-hoeveel dagen buitenloop van de koien.
Westbrabander 18 April 2019
Je krijgt als boer nog net geen enkelband om.
Scehrale troost: Tegen de tijd dat al deze maatregelen van kracht zijn, zijn er toch geen middelen meer over.
Door niet te veel eisen te stellen aan import komt voedselvoorziening niet in gevaar en blijft er druk op de prijzen, voor de consument verandert ee niets.
Kjol 18 April 2019
Zorgen dat je de schaapjes op het droge krijgt, toekomstige regelgeving kan behoorlijke impact gaan krijgen op de kostprijs en zelfs de teelt van uitgangsmateriaal onmogelijk gaan maken.
Jpk 18 April 2019
Hier wordt de paard en wagen landbouw van de ned overheid en de eu 27 vorm gegeven . Zie maar oost europese handarbeiders te vinden
Voedselprijzen 50 % omhoog dan is er mischien voor de openteelten wat te verdienen. Vrije doorgang voor megabedrijven
Asperges 3.50 telerprijs supermarkt prijs 10 to12 euro
Kpj 18 April 2019
Vind ik nog veel voor asperges, euro of 7 moet toch genoeg zijn in de supermarkt. Dat is 2 euri voor de steker.
DUH 19 April 2019
Carola moet nodig met haar plasje naar de dokter, ze raken in het Haagse steeds meer de weg kwijt. Ze vinden het ook nog vreemd dat er weinig animo is om een bedrijf op te volgen.
Kjol 19 April 2019
Frustratie van Schouten dat ze in europa niks geregeld krijgt wil ze compenseren door dwaze regelgeving in NL door te voeren, ze is compleet de weg kwijt.
???!!! 19 April 2019
check haar partij even: nog nooit een normaal pad gehad, altijd achter een sprookje aanlopen....
Abonnee
roy 19 April 2019
toch knap om als vice-premier ff een van de meest belangrijke sectoren voor de economie het vuur aan de schenen te leggen. hopen dat onze top-ondernemers hier ff doorheen bijten, wachtende op versterking van de rechterzijde van het politieke speelveld. goed ook dat LTO er zo enorm tegenin gaat.....
Kjol 20 April 2019
Als ze het schoonste en meeste efficiente landbouwland ter wereld met extreme eisen willen opblazen dan kun je wel nagaan door wat voor een complete ezels dit land geregeerd wordt.
Karel 20 April 2019
Afgelopen week was er schijnbaar weer div overleg op lnv, stuitend om te lezen op twitter hoe dov politici erin staan.
Zag dat boerbewust zijn best deed de ratio bij de groene toehoorders enigszins aan te spreken, deze polariseren direct door van gifmengers te spreken.

Achter onze rug om wordt onze sector afgebroken, en belangenbehartigers kijken ernaar.
schoenmakers1 20 April 2019
een democratie is een samenleving waar discriminatie legaal is
JH 20 April 2019
Tja Nederland worstelt met haar slavernijverleden,ze komt er niet los van en kan er ook niet zonder.Voedsel zo goedkoop mogelijk en geld naar ontwikkelingslanden als boetedoening voor oud zeer...
tem 20 April 2019
aflijdings manoeuvre voor de medicijn resten uit het riool.
BoerBewust 20 April 2019
Karel schreef:
Afgelopen week was er schijnbaar weer div overleg op lnv, stuitend om te lezen op twitter hoe dov politici erin staan.
Zag dat boerbewust zijn best deed de ratio bij de groene toehoorders enigszins aan te spreken, deze polariseren direct door van gifmengers te spreken.

Achter onze rug om wordt onze sector afgebroken, en belangenbehartigers kijken ernaar.
Scherp opgemerkt collega. Via social media zit je vlot op het nieuws.
Mooi dat je ons volgt, en ons werk waardeert. Er is aardig wat ‘aan de hand’ in agrarische nederland. Bestel via de mail een mooi bord en draag onze boodschap samen uit.
Ook donateur worden kan.

Team BoerBewust
xx 21 April 2019
Ik begrijp echt niet wat voor lol ze er aan hebben om de boeren zo te pesten. Dit beleid werkt alleen maar averechts.
Als we met zo'n lage druk moeten spuiten dat er geen drift meer is, is het spuitresultaat zo slecht dat we minimaal een dubbele dosering moeten gebruiken of we moeten genoegen nemen met veel onkruid en ziektes in de gewassen.
Misschien is het wel beter dat we in heel Europa biologisch gaan telen, dan komt er een gigantisch voedseltekort en gaan de voedselprijzen skyhy.
Agria74 21 April 2019
Carola Schouten is van de christen unie, dit is de christelijke groen links. Dit is duidelijk als je hun verkiezingsprogramma door leest. Ik heb niet tegen christelijk, maar ben het absoluut niet eens met groen links.
zeeland 21 April 2019
We wilden toch allemaal weer een Ministerie van Landbouw...
Want wat waren we het ondergeschoven kindje...

Nou nu hebben we dus ons ministerie een heleboel ambtenaren die niets anders doen dan zich met onze sector bezighouden...
Dit zag je toch op je kousenvoeten aankomen!!

En maar lekker op sociale media en in de krant roepen dat we terug in de tijd gaan, nog even en er is een ambtenaar die nog luistert ook naar ons gezeur over de zaaizaad ontsmetting die ons afgenomen is en we daardoor liters volvelds i.p.v grammen op het zaad moeten gaan gebruiken, en dat dat zo slecht is.........
Dat is nu wat ik noem boerenwijsheid, dan zijn we straks ook die middelen kwijt!!
peer 22 April 2019
middelen verbieden vindt ik best als het maar in heel de Europa geld ik heb ze in den haag nog nooit op slimheid kunnen betrapen
Kjol 22 April 2019
Heeft niks met slimheid te maken, het masterplan is juist de landbouw in NL te laten verschrompelen zonder al teveel compensatie, zijn ze eindelijk van de meeste boeren af, het resterende deel kan als Ot en Sien attractie dienst doen.
Jpk 22 April 2019
Alle middelen die geen toelating meer hebben zijn te bestellenvia internet en worden thuisbezorgd de kost prijs van je producten dalen
Een kat in het nauw maakt rare sprongen .stoppen met paard en wagenlandbouw van schouten
Harry 24 April 2019
Ministerie tegen landbouw en visserij, voor natuur
(b)uitje 24 April 2019
Idd tijd voor hongersnood.
Joost 24 April 2019
De waarheid doet pijn kennelijk gezien de ongenuanceerde klaagzangen op dit forum.
schoenmakers1 24 April 2019
zou Rutten hier ook niet over kunnen zeggen, het moet wel leuk blijven, of hoeft het alleen maar leuk te zijn als er miljoenen geschonken moeten worden aan leden van het koninklijke huis, zie F1 Zandvoort
jan 27 April 2019
wanneer komen we uit de ontkenningsmodus waarin vingerwijzen, collectief tieren en schelden op dit forum flink lijkt te zijn?
kijk naar wat je kunt leren en doen. weerbaarder gewassen.... het lijkt een sprookje door onkunde,
scherm op de spuitboom. vraag gebruikers.
minder intensief telen en je grond sparen.... is het allemaal nonsense?
Ga aan de slag i.p.v. kankeren.
Abonnee
Kjol 27 April 2019
@jan, dat schermpje helpt weinig, ik zag een collega afgelopen week met zijn anti drift scherm, ik zal maar niet veel zeggen.....geloof maar in je eigen sprookjes ipv anderen ermee lastig te vallen.
Abonnee
zeeuw 27 April 2019
bij goed gebruik, net boven de grond of het gewas helpt een scherm in mijn ogen wel degelijk de drift te beperken
Als ik naar mijn buurman kijk kan ik daar een een voorbeeld aan nemen.
Tot nu toe ontzag ik de kosten, maar wat zijn de andere mogelijkheden ???
Fb 27 April 2019
Zo’n wingssprayer helpt weldegelijk weer een stap vooruit zoals we die al jaren lang maken. Er is de laatste 25 jaar al heel veel verbetert. Toen ik een jaar of 8 was zag je geen kikkers of vis in de sloot. Nu door een beter gebruik van minder schadelijke middelen zit er weer volop leven in de sloot. Zo zullen we steeds veder gaan in de ontwikkeling alleen hebben we tijd nodig om ons aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen
schoenmakers1 27 April 2019
ik kwam 25 jaar geleden ook voldoende visjes en kikkers tegen in de sloot, ik zie niet wat er verandert is, alleen moeilijk doen om niks
Kikker 27 April 2019
Ga maar eens kikkers met 5 pootjes zoeken bij riooloverstorten, gewoon schandalig wat er allemaal door waterschappen geloosd wordt aan medicijn/hormoon resten.
Abonnee
jan 28 April 2019
Je moet nogal wat verzinnen om de landbouw de schuld te geven terwijl we toch veel minder milieubelastende middelen gebruiken dan in het tijdperk van Dimethoaat, Paration, Metam-natrium, Lindaan Ekatin Meta-Systox R, Kilval en Malathion
Kjol 28 April 2019
Nu moderne veredeling niet toegestaan is en pulsvissen verboden wordt ondanks dat dit veel minder brandstof(CO2) en de zeebodem nu weer omgewoeld mag worden is het nogmaals duidelijk dat vele dubbele agenda’s de boventoon voeren. Milieu etc wordt misbruikt voor politiek gewin en extra belasting inkomsten.
Joost 30 April 2019
Hahaha, prutsers. Je moet je gewoon aanpassen aan de nieuwe realiteit. Het is toch overduidelijk dat de consument geen gbm meer wil. Stop er dan mee en verhoog je prijzen dan krijgen de mensen wat ze willen en hoef jij niet langer tegen alles en iedereen in ONDER kostprijs te produceren. En stop dan ook gelijk met al dat verrekte geklaag over dat iedereen tegen je is in deze wereld.
peer 30 April 2019
joost
de consument wil maar een ding goedkoop zo laag mogelijk onze produkten want dan hebben ze meer geld over voor vakantie mobiletelefoon en auto
ik ben er wel voor een verbod op gbm maar dan wel in heel Europa
ook even kijken op de inport van produkten
Kjol 30 April 2019
Zonder gbm niet meer onder kostprijs hoeven te werken?? Vraag me af onder welke steen jij leeft, je bent in ieder geval wel wereldvreemd.
schoenmakers1 30 April 2019
in heel Europa is een te beperkt gebied, als het niet in heel de wereld is gaan ze het spul desnoods nog in Australië halen, ze willen alleen de beste producten, en die kun je niet telen zonder gewasbescherming
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Nieuws Gewasbescherming

Digi-label volgende stap in middelenregistratie

Analyse Gewasbescherming

Hoge prijzen compenseren kleinere volumes middelen

Nieuws Politiek

Brussel trekt omstreden wet halvering middelen in

Analyse Gewasbescherming

Chemiereuzen verkopen minder middelen

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden