Agrifoto

Nieuws Beregening

Belgische boer vreest voor grondwatergebruik

13 April 2021 - 1 reactie

Een vernietigde vergunning voor het oppompen van grondwater voor de beregening kan grote gevolgen hebben voor landbouwers in België. De Belgische Raad van State dwarsboomde een reeds toegekende vergunning van een landbouwbedrijf en schermt met regels over milieubescherming. Nu vrezen ook andere bedrijven voor hun vergunningen.

Quirunen Agri Farming, onderdeel van de Quirynen Groep, had reeds een vergunning ontvangen in de provincie Antwerpen voor het mogen oppompen van grondwater voor de beregening van zijn gewassen. De Raad van State stak daar afgelopen maand een stokje voor. De krant De Tijd kwam daarachter. Het arrest kan grote gevolgen hebben wanneer het vaker voorkomt bij bedrijven.

Europese richtlijnen
Als reden voor het nietig verklaren draagt de Raad van State aan dat eerst wetenschappelijk onderzoek moet worden gedaan of er geen natuurschade optreedt door onttrekking van grondwater. Dit staat genoemd in de Europese habitatrichtlijnen. Wanneer niet duidelijk is wat de schade kan zijn, kunnen ook andere reeds verleende vergunningen nietig worden verklaard.

In België is voor meer dan 500m³ grondwateronttrekking een vergunning vereist. Hierbij wordt als stelregel gehanteerd dat, wanneer het grondwaterpeil met minder dan 5 centimeter daalt, er geen schade is aan beschermde natuurzones. In de praktijk wordt hier meestal vanuit gegaan en de vergunning dan ook toegekend. De Raad van State twijfelt aan de wetenschappelijke onderbouwing van deze praktijk.

Wetenschappelijke onderbouwing mist
De Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir, laat nu onderzoeken in hoeverre de '5 centimeter-regel' in het verleden wetenschappelijk is onderbouwd. Is die onderbouwing er niet, dan worden de verleende vergunning volledig onderuit gehaald. Een soortgelijk scenario speelde zich eerder af bij het verlenen van vergunningen voor de stikstofuitstoot.

Net als in Nederland staat het oppompen van grondwater onder druk na 3 droge jaren, waarin de landbouw meer water is gaan gebruiken terwijl het verbruik in andere sectoren juist afneemt. De voorraden grondwater worden ondertussen maar mondjesmaat weer aangevuld. Minister Demir stuurt daarom aan op nieuwe en strengere regelgeving omtrent het gebruik van grondwater. Die moet voor de zomer al klaar zijn.

Registratie in Nederland
Ook in ons land bewegen we die kant op. Dat werd eind maart duidelijk toen Cora van Nieuwenhuizen, demissionair minister van I&W, in een rapport over grondwateronttrekking meldde dat het gebruik ervan beter moet worden geregistreerd. Bij de meeste waterschappen hoeven landbouwbedrijven nu niet te melden hoeveel water wordt onttrokken. De Unie van Waterschappen ziet daar graag verandering in en wil één set regels voor heel Nederland.

boerenbusiness.nl

Niels van der Boom

Niels van der Boom is senior redacteur akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij bericht vooral over de aardappel- en granenmarkt. Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen.
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Abonnee
ui 13 April 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10891800/belgische-boer-vreest-voor-grondwatergebruik]Belgische boer vreest voor grondwatergebruik[/url]
De redding van de landbouw ....
Minder voor meer!!
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Analyse Aardappelen

Vlaamse telers kunnen bijna geen land meer huren

Inside Aardappelen

Aardappelprovincies België snijden in teelt

Analyse Aardappelen

Aardappelareaal daalt, maar frites trekt eigen plan

Nieuws Overname

A-ware koopt toetjesmaker Hollebeekhoeve

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief