Shutterstock

Nieuws Stikstof

POV breekt met Schouten, LTO dreigt, zuivel bezorgd

10 Oktober 2019 - Redactie Boerenbusiness - 20 reacties

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft het overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgeschort door het nieuwe stikstofbeleid. Daarbij dreigt ook LTO Nederland dit te doen en verklaart de Nederlandse zuivelsector bezorgd te zijn over de uitwerking van de stikstofmaatregelen.

Dit melden de belangenorganisaties separaat in verklaringen. De varkenshouderij is er helemaal klaar mee dat aan de vooravond van een collectief afgesproken stoppersregeling de varkenshouders worden geconfronteerd met 'nieuwe regelingen en ondoordachte maatregelen' in stikstof. "En wat wordt het morgen? Fijnstof? Broeikasgassen?" POV-voorzitter Linda Jansen zegt dat haar achterban het meer dan zat is.“Een integrale benadering van het milieubeleid is ver te zoeken. Wij laten ons niet bestelen.”

Volgens Jansen heeft het "geen zin om nog langer te praten met een overheid die voor elke individuele stof aparte regelgeving optuigt." De POV wil pas weer met minister Schouten om tafel gaan zitten als gesprek als zij erkenning krijgt voor "de enorme bijdrage die de varkenshouderij al aan ammoniakreductie heeft geleverd en de sector in plaats van bestolen, wordt beloond voor al haar inspanningen. Daarnaast moet het ministerie stappen zetten om te komen tot een robuust beleid, op basis van feiten en metingen en wil de sector ruimte voor uitvoering van haar Actieplan Vitalisering Varkenshouderij, dat samen met het ministerie en ketenpartijen is opgezet."

Het tij keren
Waar de POV, waar LTO Varkenshouderij in is vertegenwoordigd, dus voorlopig breekt met minister Schouten, wil de koepel LTO Nederland nog niet zo ver gaan. LTO meldt in een verklaring nog niet op te stappen, omdat de organisatie 'het als haar taak en verantwoordelijkheid ziet om tot het uiterste te trachten via politiek en ministeries het tij te keren.' De organisatie hekelt wel de huidige gang van zaken in de stikstofmaatregelen, zonder daarbij overigens het complete stikstofbeleid ter discussie te stellen.

Zo ageert LTO fel tegen het innemen van dier- en fosfaatrechten bij extern salderen en het schrappen van de latente ruimte. Volgens de organisatie is dat 'onacceptabel'. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de reeds uitgevoerde investeringen, de actuele bedrijfsvoering en de doorontwikkeling naar toekomstbestendige bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming en reductie van emissie, zo meldt LTO.

LTO stelt ultimatum
Ook vindt de organisatie dat er meer cijfers, onderzoek en volledigde transparantie over de stikstofdepositie moet komen voor een 'eerlijke gebiedsgerichte aanpak' rond Natura2000-gebieden. LTO noemt het besluit van Schouten om meer meetpunten te gaan installeren wel een stap voorwaarts.

LTO Nederland heeft een ultimatum gesteld van 1 november 2019. Als het ministerie van Landbouw dan niet haar stikstofbeleid heeft bijgesteld en de input van de belangenorganisaties heeft verwerkt in haar beleid, dan dreigt LTO alsnog de stekker uit het overleg te trekken.

Leegloop veehouderij dreigt
Ook de collectieve Nederlandse zuivelsector toont zich in een schrijven uiterst bezorgd over het uitwerking van het stikstofbeleid. Net als LTO vrezen de organisaties in de zuivelsector het effect van de inname van fosfaatrechten bij extern salderen. "Voor melkveehouders is dan geen ontwikkelruimte meer aanwezig voor investeringen voor het verder verduurzaming van de sector, mede met het oog op de klimaatafspraken en kringlooplandbouw." 

Ook kijkt de zuivelsector met argusogen naar de regeling dat andere partijen buiten de landbouw ongelimiteerd stikstofruimte kunnen kopen in de landbouw. 'In dit vrije marktmechanisme zullen partijen met de grootste financiële armslag de winnaar worden met als gevolg een leegloop van de veehouderijsectoren en indirect het platteland.' De zuivelsector komt tot de conclusie dat het stikstofbeleid aantoont dat 'er blijkbaar in dit land geen plaats en geen perspectief meer is voor een dynamische, duurzame en innovatieve melkveehouderij.' 

Confrontatie na acties
De confrontatie die de belangenorganisaties nu zoeken met het ministerie van Landbouw kunnen niet los worden gezien van de massale protesten van boeren in Nederland, met de demonstratie van Agractie en Farmers Defence Force op 1 oktober op het Malieveld als voorlopig hoogtepunt. Deze organisatie zijn zeer kritisch over de belangenbehartiging van LTO en de gelieerde organisaties.

Zo heeft Agractie aan het ministerie gevraagd ook als officiële belangenbehartiger te worden erkend. Zowel Farmers Defence Force als Agractie hebben los van elkaar nieuwe acties aangekondigd, te beginnen op 16 oktober wederom in Den Haag.

 

Wil je meer weten? Kom naar het Nationaal Economisch Landbouwcongres op 18 december. Het thema is ‘Ondernemen in een ander klimaat’. Hoe bereidt je je als ondernemer voor op veranderingen en hoe maak je je weerbaar in deze roerige tijden? Een congres vol actuele cijfers en visies voor nieuwe inzichten en inspiratie en een mooie gelegenheid om te netwerken. Kom ook! Klik hier voor het programma en tickets.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
20 reacties
bas 11 Oktober 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/artikel/10884295/pov-breekt-met-schouten-lto-dreigt-zuivel-bezorgd]POV breekt met Schouten, LTO dreigt, zuivel bezorgd[/url]
ik hoop dat LTO optijd uitgeslapen is
melkveehouder 11 Oktober 2019
de zuivelsector moet zich ook samen met de pov terug trekken,
we moeten ons niet langer een oor aan laten naaien door die haagse blöf.
graanteler 11 Oktober 2019
is er nou werkelijk niemand die begrijpt wat een uitspraak van de raad van state betekent in een rechtssysteem zoals Nederland! de strijd is gestreden op het gebied van stikstofdepositie!
Abonnee
Jantje 11 Oktober 2019
graanteler schreef:
is er nou werkelijk niemand die begrijpt wat een uitspraak van de raad van state betekent in een rechtssysteem zoals Nederland! de strijd is gestreden op het gebied van stikstofdepositie!
De raad van state heeft idd een uitspraak gedaan over stikstofdepositie maar niet over wie de rekening gaat betalen...
jef 11 Oktober 2019
De raad van state heeft een uitspraak gedaan over de aanpak zoals die met de PAS. De PAS is afgeschoten, en daar moet een andere manier voor in de plaats komen. En hiervan maken een aantal partijen handig gebruik om de veehouderij de schuld te geven.
Mart 11 Oktober 2019
Jef, je hebt helemaal gelijk.
De raad van state heeft de PAS als middel afgeschoten; niets meer en niets minder.
Er moet nu alleen gekeken worden hoe een betere invulling kan worden gegeven ter vervanging van de PAS.
Op dit moment wordt door verschillende partijen 'misbruik' van de situatie gemaakt door diverse milieu-eisen hierin te willen verwerken.
Helaas heeft Remkes bij het opstellen van zijn rapport zich door deze milieu-eisen ook laten verleiden; TRIEST.
pater 11 Oktober 2019
Als men wil saneren (warm) dan moet men de waarde van vandaag betalen en niet de waarde als men er natuur van gemaakt is .
Een melkveebedrijf moet men dan maar in zijn geheel kopen inclusief
grond naar de waarde zonder dat er belijd verandert is dus 7 a 8 euro voor de grond of men moet zorgen dat je een vergelijkbaar bedrijf elders kan kopen en dan volledig schadeloos gesteld worden
Thon 11 Oktober 2019
Boeren keihard actie voeren! Je hebt alle mogelijkheden om een actie uit te voeren. Laat je niet afslachten! Anders wordt de criminaliteit,onkruid en ongedierte de baas!
Marijke 11 Oktober 2019
Ben helemaal met Thon eens. Nederland wil weer het beste jongetje

Van de klas spelen en wie betaalt de rekening ???

Boeren laat je niet bedonderen !
bert RUYNE 11 Oktober 2019
HELEMAAL EENS MET MARIJKE. iEDEREEN WIL GRAAG BOVEN ZIJN STAND KUNNEN DOORLEVEN, DUS ALS WE VOEDSEL IMPORTEREN VANUIT DE OEKRAïNE DAN TELT DEZE CO2 UITSTOOT NIET VOOR ONZE OPGAVE IN HET AKKOORD VAN PARIJS EN STEEKT BV NEDERLAND DE KOP IN HET ZAND EN DENK LAAT EEN ANDER HET MAAR VOOR MIJ OPKNAPPEN. IK VLIEG EN CONSUMEER GEWOON VERDER, NA MIJ DE ZONDVLOED. WAT IS DE CO2 UITSTOOT VAN AMBTENAAR? MISSCHIEN KUNNEN WE DIE LOZEN EN ZO HET PROBLEEM OPLOSSEN WANT DIE HEBBEN DE BOERENSTAND NIETS MEER GEBRACHT DAN ALLEEN MAAR KOPZORGEN EN ONZINNIGE/ONWERKBARE REGELS.
henk 11 Oktober 2019
de rekening wordt neergelegd waar hij thuis hoort. Ook bij het stikstofbeleid moet gelden dat de vervuiler wordt aangesproken op zijn schadelijke gedrag. Dat de maatschappij (die andere 16 miljoen Nederlanders) daar honderden miljoenen op toe willen leggen is pure coulance. we moeten naar denken: als de boer niet meer klaagt is het einde der wereld dichtbij....
tot hier en niet verder 11 Oktober 2019
bert RUYNE heeft wel een punt, ik zou het wel mooi vinden, alle ambtenaren naar autswietse, probleem opgelost
drent 11 Oktober 2019
de vervuiler betaald, hmmm krijgen wij ook betaald dan dat we CO2 omzetten in zuurstof dmv de gewassen?
A.J.oet Twente 11 Oktober 2019
De Pas is afgeschoten , dat is een feit .
Daarvoor hadden we extern salderen , een eerlijk systeem . Wat ook juridisch waterdicht was. Een stoppende boer verkoopt NH3 aan een uitbreidende boer en gemiddeld ging er ca. 30 % van de NH3 verloren .
Dit systeem moet terugkomen , zonder extra korting , diefstal van dier- en fosfaatrechten . Een NBW vergunning is onherroepelijk , hiervan kun je dus geen latente ruimte inpikken ,alleen vrijwillig verkopen .
Voer vervolgens een drempelwaarde N in gelijk aan Duitsland en Belgie .Bedrijven met een PAS gedoogvergunning ook uit de brand .
En wat nog belangrijker is geen miljarden claims voor de overheid .
Tot slot laten we de N en NH3 depositie de komende jaren door een EERLIJKE en ONAFHANKELIJKE organisatie meten , waar dan beleid op gemaakt kan worden .
Hoe makkelijk kan het zijn ,als Schouten vlot is kan ze het nog dinsdagavond bekend maken.
Ton Westgeest 12 Oktober 2019
Dr. de Groot stelt vragen aan Thiery in de kamer:

1 op de vijf kinderen langs de snelweg heeft last van astma, dat komt door stikstof.

Deze dokter geeft nog eens aan dat hij afgestudeerd is in Leiden maar, geeft niet de goede feiten.
Feit is dat stikstof NOx langs de snelweg, de luchtvaart en de industrie niet te vergelijken is met de stikstof uit de landbouw. De NOx stikstof is luchtvervuiling en geeft meststof voor natuur. De ammoniak stikstof is alleen meststof wat binnen 5 kilometer neer komt van de boerderij.

Vroeger kwamen er kinderen uit de grote stad logeren op de boerderij omdat ze astma hadden vervuilde longetjes van het verkeer NOx. Die kinderen knapten op door de ammoniak-lucht van de boerderij hoe kan het dan dat deze twee soorten met elkaar vergeleken worden???

https://www.youtube.com/watch?v=ywVXOYILshs&feature=push-fr&attr_tag=S4zuW5igXvFAVw_V%3A6
Mdv 12 Oktober 2019
De pas was toch een beter beleid voor de natuurgebieden want deze gingen voldoen aan de strenge Nederlandse norm. Na afschieten van pas vanwege de E U beleid, maaarrr dan is de raad van state toch ook verplicht om de EU norm op de natuurgebieden te leggen, deze zijn vele male minder streng. Zoniet dan gaan we naar naar het europese hof .
Dirk 13 Oktober 2019
Jesse Klaver opperde in de 2 kamer ,dat de boer de dunne en de dikke fractie weer gescheiden moeten houden , ik ben benieuwd of hij z,n toilet al heeft aangepast
Anja 13 Oktober 2019
Ik ben geen boerin maar ik volg jullie boeren op de voet. Dit vreselijke hielenlikkende kabinet richting Brussel maakt hier werkelijk alles kapot. Boeren en boerinnen, doe jullie plicht en kom op voor jullie land.
duurzaam producent 13 Oktober 2019
wie is een potentiele vervuiler? en wie en welk voortbrengsel is een niet vervuiler/uitstoter van stikstof/co2?
Zodra dit bekent is, kan men beginnen met belasten.
een liter melk gemaakt door een koe die krachtvoerloos is gevoerd zal een niets vervuiler zijn(maar is wel mager en heeft een lage productie).
een Kg kunstmest gemaakt met fosiele brandstof zal belast worden als cattegorie 3 vervuiler.
Als deze belastingen bij de bron geheven worden valt de productie een lange tijd stil doordat de markt het tegen die prijs niet afneemt.
Dus een faire kringloopwijzer zal nog een tijdje ver weg zijn.
Laten wij met zijn alle dit woord dan niet meer gebruiken.
sandalen 13 Oktober 2019
De kringloopwijzer is door sommige zuivelverwekers in Nederland al voor hun leveranciers vanaf 2015 verplicht gesteld, indien deze leveranciers intensief waren.
De zuivel hoeft dan toch niet bezorgd te zijn?
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Achtergrond Stikstofstemming

Wojciechowski: 'Bedankt voor de boerenprotesten'

Achtergrond Stikstofstemming

PAS-melders kunnen opvliegen van Rutte 3 en 4

Achtergrond Stikstofstemming

Succesje Adema met rouwrandje veehouderij

Achtergrond mest

Derogatie beëindigd door druk Timmermans

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden