ingehogenbijl / Shutterstock.com

Achtergrond Stikstof

Landbouw kan reduceren, maar wil geen concessies

20 November 2019 - Wouter Baan - 13 reacties

Het Landbouw Collectief verwacht met een divers pakket aan maatregelen 7 à 9 kiloton ammoniak te kunnen reduceren. Bij de presentatie woensdag 20 november in Den Haag werd ook duidelijk wat boeren niet willen. Het doen van concessies lijkt niet mogelijk. Wel wordt opgeroepen tot een gesprek met het kabinet.

In het plan worden de verschillende diersectoren (melkvee, varkens en pluimvee) opgesplitst. In de melkveesector, waarin in theorie de grootste reductie mogelijk is, heeft het Collectief 3 technische maatregelen voor ogen. Simpel gezegd komt dat neer op minder eiwitrijk veevoer, andere uitrijdtechnieken en meer weidegang.

Meer weidegang
Het plan is om het aantal uur verplichte weidegang te verhogen: van 720 uur naar 1.220 uur per jaar. Dat levert een reductie op van circa 2 kiloton ammoniak, mits de bedrijven er gehoor aan gaan geven en het aandeel 'ruw eiwit' in de rantsoenen niet stijgt. "Veel bedrijven halen die norm al, het wordt alleen nog niet meegenomen in de berekening", zo laat Jeroen van Maanen van Farmers Defence Force weten. 

De maatregel is opvallend, want door de stikstofimpasse staat weidegang namelijk ter discussie. Nu het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van tafel geveegd is, moeten vergunningen worden afgegeven voor weidegang. Het kabinet beraadt zich nog over een aanpak. Minister Carola Schouten (van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gaf in een eerder stadium al aan te streven naar een praktische oplossing. Het Landbouw Collectief wil dat de vergunningsplicht verdwijnt.

'Geen krimp melkveestapel'
Daarnaast wil het Collectief water toevoegen bij zodenbemesting. Dit kost circa €2 per kuub extra, maar levert een reductie van 8 kiloton ammoniak op. Met minder eiwitrijk veevoer kan naar verluidt 2,5 kiloton gereduceerd worden. Als elke maatregel (van de 3) door 33% van de melkveebedrijven wordt toegepast, dan bedraagt de reductie van ammoniak ruim 4 kiloton, zo rekent het Collectief voor.

Sieta van Keimpema, de voorzitter van Dutch Dairymen Board (DDB) en zegsvrouw namens het Landbouw Collectief, zegt dat de melkveehouders vrijwillig moeten kunnen kiezen welke maatregel er bij hun eigen bedrijf past. Niet de zuivelsector, maar de overheid moet dit vervolgens borgen. "Anders wordt het opnieuw een onderdeel van het melkgeld. Dat willen we voorkomen. We willen de zuivelsector op afstand houden", zegt Van Keimpema. Een krimp van de melkveestapel is geen optie. Dit omdat de fosfaatwetgeving in de afgelopen jaren al enorme gaten heeft geslagen in de dieraantallen.

We willen de zuivelsector op afstand houden

- Sieta van Keimpema

Ontwikkelruimte cruciaal in varkenshouderij
De stoppersregeling van 2020 en de geplande 'warme sanering in de varkenshouderij' leveren naar verwachting een reductie op tussen de 3 en 5 kiloton. Die ruimte wil het collectief hergebruiken, zodat er ontwikkelruimte blijft. "Dit is cruciaal voor het toekomstperspectief van de blijvers", aldus Linda Jansen namens de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) dat onderdeel van het Collectief is. Verder wordt aangedrongen op extra ontwikkelgeld, bovenop de €80 miljoen die al beschikbaar is gesteld voor nieuwe stalsystemen.

De nertsenhouderij verlangt €300 miljoen, zodat bedrijven die voor 2024 gestopt moeten zijn, een zachte landing maken. Dat levert 0,3 kiloton op. "We hebben dit geld nodig om onze locaties fatsoenlijk te kunnen slopen, of om te bouwen voor andere doeleinden", zo gaf nertsenhouder Mischa Bouwer namens Farmers Defence Force aan. Al met al kosten de plannen €2,9 miljard, waarvan €500 miljoen op de korte termijn nodig is. Dit geld mag niet uit de reguliere landbouwbudgetten komen, maar moet vanuit andere Haagse potjes komen.

Duidelijke randvoorwaarden
Naast de plannen, komt het Collectief ook met 10 randvoorwaarden. Met stip op 1 staat daarbij dat er geen generieke krimp mag komen. Ook mag alle vergunde, maar de nog niet gerealiseerde, stalruimte niet ingenomen worden. Ook wil het Collectief geen gedwongen opkoop. Op dit gebied is het interessant. Alhoewel het kabinet voor een vrijwillige opkoopregeling pleit, willen ze wel stikstofruimte kunnen overhevelen richting de andere sectoren. Voor het Collectief is louter verhuur of lease bespreekbaar. Dat leidt ongetwijfeld nog tot discussie. Ook streeft het naar centraal beleid vanuit de overheid, een drempelwaarde van 1 mol per hectare en een herijking van Natura2000-gebieden.

Kortom: Het Landbouw Collectief belooft 7 kiloton tot 9 kiloton ammoniak te kunnen reduceren, waarmee de bouwsector weer vooruit kan. De bouw van 75.000 huizen kost volgens het collectief tussen de 0,1 kiloron en 1,1 kiloton stikstof, dus reken maar uit. De reductie kost wel een flinke smak geld. Bovendien lijken de voorwaarden niet onderhandelbaar.

'Snel in gesprek'
Nu is de vraag in hoeverre het kabinet hier gehoor aan geeft. Schouten erkende bij het in ontvangst nemen van het plan dat zij (en het kabinet) nu aan zet is. Voorzitter Aalt Dijkhuizen gaf aan zo snel mogelijk met het kabinet in gesprek te willen gaan. Harde deadlines worden (nog) niet gesteld, wel wordt gedreigd met nieuwe protestacties wanneer het kabinet de plannen niet omarmt. 

 

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Wouter Baan

Wouter Baan is hoofdredacteur van Boerenbusiness. Hij richt zich daarnaast op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
13 reacties
Pippi 20 November 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/artikel/10884754/landbouw-kan-reduceren-maar-wil-geen-concessies]Landbouw kan reduceren, maar wil geen concessies [/url]
Hiermee tonen de boeren aan dat ze absoluut niet willen veranderen in hun bedrijfsvoering. Gewoon doorgaan als altijd.
De sector komt met slappe Mini oplossingen die structureel nauwelijks de grote problemen oplossen.
Schandalige praktijken.
Kom nu maar met Echte oplossingen.
*****
En maar onzin spuien.
jan 10 20 November 2019
Daar hebben we de raaskallende trol Pippi weer.
Van Pippi ook nog geen oplossing gehoord.
Lamzak 20 November 2019
pfff pipi je zou wel anders piepen als je je voedsel voor je gezin op een fiets met houten banden moet halen in Enkhuizen als mijn oma destijds vanuit Adam. Maar ja het Adam is nu in handen van de vol gevrete welvaarts D66/Jesse Klavers etc
migrant 20 November 2019
Pippi, grote problemen moeten buiten de landsgrenzen worden opgelost niet hier, de echte oplossing hier is dit linkse kabinet opgedonderd.
daniel 20 November 2019
voor pipi geen eten meer zorg lekker zelf voor je bordje.
boeren zijn de ruggengraat van het land tijd dat wij een rekening in gaan dien voor alle opname co2 van de gewassen.
want wij als boeren doen al veel te lang veel dingen voor niks.
zulke figuren als pipi daar gaan we de oorlog mee winnen!!!!
denk een beetje verder na ga naar klm/tata steel/shell enz
hier hoor je 0,0 van terwijl hier de vervuiling zit niet bij de boeren. dus het plan wat hier weg gelegd word is heel netjes van de boeren petje af boeren sector is zo als altijd het meest ondernemend en staat open voor een plan
Langkous 20 November 2019
Jongens, Pippi is een biologische volkstuinder die denkt dat alles wat hij op de vierkante meter met zijn koolrapen en knolselderij kan ook in heel Nederland op een paar honderd vierkante kilometer hartstikke eenvoudig is om te doen. Benader hem ook op die wijze, dat maakt de discussie boeiender.

Schelden helpt overigens niet Pippi. Fatsoen is een groot goed.
Jgp 20 November 2019
Pippi heeft gewoon geen verstand van zaken!!
Gerrit 20 November 2019
Wat wordt hier ongeschoold gereageerd!
Dit voegt niets toe aan een discussie.
Krelis 20 November 2019
Je hebt gelijk Gerrit. We moeten ons niet op stang jagen door een provocateur als Pippi. Ik hoop dat hier ook het verstand gaat zegevieren en er op inhoud kan worden gedebatteerd.
john 21 November 2019
Als met dit plan weer 130 gereden kan worden op de snelweg komt het er gewoon door. wat accijns en btw erbij en door met de geit.
Jp kievit 22 November 2019
De oplossing inhet stikstof dossier kernenergie gaan toepassen
Kjol 23 November 2019
En stop direct met de zotte bijstook van biomassa.
marie 25 November 2019
Wij hebben ons hand overspeeld. Alle 17,7 miljoen Nederlanders zullen moeten bloeden. Mede door het domme gedoogbeleid van regering en LTO. Reductie van de veestabel van minstens 50%. We zullen.moeten deels de verhuiskosten betalen naar Rusland, Afrika en Zuid-Amerika. Deels, omdat de vervuilers ook moeten betalen.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Achtergrond Stikstofstemming

Kamer legt bal klaar voor eerste mestsucces Wiersma

Nieuws Mest

FrieslandCampina en Rabo zetten in op mestvergisting

Nieuws Stikstof

Stikstof en fosfaat boven aangescherpt plafond 2025

Achtergrond Stikstofstemming

Aerius, errata en andere onzuivere data

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden