Shutterstock

Aangeboden door Flynth

Bedrijfsovername in harmonie: samen om tafel

14 Juni 2022

Hebt u een familiebedrijf? Dan spelen er bedrijfsbelangen én belangen van de familie. U wilt de harmonie behouden. Formeel afspraken maken is dan essentieel.

Stel u wilt uw familiebedrijf over een tijdje laten overnemen door uw kind(eren)? Waar kunt u dan op letten? Welke afspraken moeten vastgelegd worden? En welke route past het best bij uw onderneming? Een goede planning is belangrijk, zeker bij kapitaalintensieve bedrijven. Bedrijfskundig Adviseur Angelique Nieuwenhuis neemt u graag mee in een aantal stappen.

De vorming van een maatschap
De eerste stap in de richting van de bedrijfsovername is het vormen van een maatschap tussen ouders en kinderen. Samen met uw adviseur bespreekt u de wensen van u en uw kinderen. Ook kijkt u naar het toekomstperspectief van alle betrokkenen, op persoonlijk vlak én voor het bedrijf. En welke rol hebben de kinderen die níet in de maatschap toetreden? Verder bespreekt u en legt u vast wat er bijvoorbeeld gebeurt als een van de maten/vennoten gaat trouwen, of juist scheiden.

Oog voor bedrijfscontinuïteit
Deze maatschapsfase is bedoeld voor ouders en kinderen om toe te werken naar een overname. U hebt het hierin over de financieringsstructuur voor het bedrijf en hoe het pensioen van de ouders eruitziet. Denk ook na over minder leuke zaken. Bijvoorbeeld de continuïteit van de onderneming wanneer u overlijdt? Of als u ernstig ziek wordt en niet meer zelf kunt beslissen? Wat betekent dit voor de opvolger, de achterblijvende ouder en de andere kinderen? Het opstellen van een (levens)testament biedt uitkomst.

De bedrijfsoverdracht
Dan volgt de bedrijfsoverdracht. Als ondernemer doet u dit vaak maar één keer in uw leven. Ondanks de gemaakte afspraken, zien we hier toch vaak nog tegenstrijdige belangen ontstaan tussen de overdrager en overnemer. Open in gesprek gaan met elkaar is dan een must voor een goede uitkomst. Bespreek ook de fiscale (on)mogelijkheden. Denk aan mogelijkheden voor het wel of niet geruisloos doorschuiven voor de inkomstenbelasting. Of het wel of niet toepassen van de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en successiewetgeving. Al deze wetten kennen hun eigen termijnen en voorwaarden. Laat u hier dus tijdig goed over inlichten.

Schakel uw adviseur in
Bij een (toekomstige) bedrijfsovername is het belangrijk dat de neuzen dezelfde kant op wijzen. Zeker in een familiebedrijf waarbij u de onderlinge relaties goed wilt houden. Neem contact op met een Flynth adviseur en ga tijdig met elkaar om de tafel zitten.

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden