Shutterstock

Aangeboden door Flynth

Deadline Gecombineerde Opgave niet realistisch

5 April 2023

Jaarlijks ondersteunt Flynth klanten in de agrarische sector bij het invullen van de Gecombineerde Opgave (GO). Normaal gesproken is dit al een flinke hoeveelheid werk. Maar dit jaar zien wij dat het invullen wel drie keer zoveel tijd kost. Dat komt onder andere door het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). We vertellen u er meer over.

De afgelopen jaren was het invullen van de perceelsgrenzen voor de GO een klus die alleen gold voor nieuwe percelen. Maar als de percelen eenmaal goed waren ingetekend, was het invullen het jaar erop een stuk eenvoudiger. Sinds 1 januari 2023 is het GLB flink gewijzigd. De hele systematiek is anders en er zijn veel meer regelingen. Denk aan de eco-regelingen die lastig te doorgronden zijn.

Aan de bel trekken bij RVO en de minister
Daarbij werkt het online systeem bij RVO, waarin je de GO moet invullen, nog niet goed mee. Samen met andere organisaties hebben we deze punten via de Vereniging van accountants en belastingadviesbureaus (VLB) al eerder bij RVO aangekaart. Maar we vinden de reactie en actie vanuit RVO tot nu toe echt onvoldoende.

Daarom hebben we inmiddels vanuit VLB een brandbrief naar de minister gestuurd. Hierin hebben we onze zorgen geuit en oplossingen aangedragen. In de brief wordt gepleit voor een forse beperking van het aantal zaken dat al voor 15 mei in de Gecombineerde Opgave moet worden meegenomen en ook voor een flinke verlenging van de opgaveperiode. Daarnaast stellen we voor om landbouwers na 15 mei, tot uiterlijk 30 november 2023, de mogelijkheid te geven om een exacte opgave te doen, ook van de uitgevoerde eco-activiteiten. We vinden dat niet eerder gemelde eco-activiteiten hierbij ook nog moeten kunnen meetellen. En naast een ruime coulance, bepleiten we de inzet van voorschotbetalingen, zodat niet alle controles door RVO uitgevoerd hoeven zijn voorafgaand aan het overgaan tot uitbetaling.

Lees het volledige artikel op de website van Flynth.

Wij staan u bij
Bij Flynth zetten we ons in om u de informatie en middelen te bieden om de GO zo goed mogelijk in te vullen. Zodat u een passende beloning krijgt voor uw investeringen. Daarbij is het belangrijk dat u voldoende tijd krijgt om de GO in te vullen. Wij blijven aandringen bij de RVO waar dit kan en we ondersteunen u graag waar mogelijk. Daarnaast adviseren wij u tijdig te beginnen.

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden