Shutterstock

Aangeboden door Flynth

‘Ondernemers helpen om succesvol te zijn, juist nu’

12 April 2023

Stikstof, energie, derogatie, het nieuwe GLB… Als agrarisch ondernemer is het tegenwoordig schaken op tien borden tegelijk. Flynth, marktleider in de agrosector met ruim honderd jaar kennis van de sector, helpt ondernemers om de juiste keuzes te maken. "Ook in onzekere tijden", vertellen Lubbert van Dellen (marktdirecteur agro) en Bas Hidding (voorzitter van de raad van bestuur). "We zijn partner voor mkb-bedrijven, van A tot Z."

"De markt is een stuk uitdagender geworden", concludeert Lubbert van Dellen die de agrarische sector in de afgelopen jaren van dichtbij zag veranderen. Daarmee doelt hij niet alleen op de kwaliteit van producten die een uitdaging vormt en nog altijd cruciaal is. "Juist ook de omstandigheden om het agrarisch bedrijf heen zijn sterk veranderd. De maatschappij en alle stakeholders vragen veel meer van agrariërs dan vroeger. Zo moet je vergunningen tot in de finesses voor elkaar hebben, anders ben je erg kwetsbaar op dit moment. En financieringen gaan gepaard met een hele lijst van ratio's waar je elk jaar aan moet voldoen."

Lubbert van Dellen

Overzicht bewaken
In deze complexe markt hebben agrarisch ondernemers volgens Van Dellen drie opties. Je doet er niets mee, maar dan verlies je je bestaansrecht. Je kiest voor elk onderdeel een aparte specialist die jou ondersteunt. Of je kiest een organisatie die alles in huis heeft. "Als klant van Flynth hoef je niet van alle onderdelen van onze dienstverlening gebruik te maken, maar we merken bij ondernemers wel een groeiende behoefte aan partijen die helpen om het overzicht te bewaken. Onze rol is afgelopen jaren dan ook sterk veranderd. Van voorheen – plat gezegd – cijfers onder elkaar zetten, de winst berekenen en meedenken hoe de winst wat lager kan. Naar een sparringpartner van de ondernemer, met handige tools, gedegen advies en een kritische blik. Met uitgebreide rapportages die als een naslagwerk zijn geworden voor de onderneming, om die te presenteren aan alle stakeholders."

De missie van Flynth is helder. "We willen onze klanten helpen met het beste advies", vertelt Bas Hidding. "In de agrarische sector combineren we dat met onze branchekennis, dankzij ruim honderd jaar ervaring. We zijn ontstaan vanuit de agrosector en zijn hier absoluut marktleider. Zeker in deze tijd, met alle onzekerheden en ontwikkelingen, vervullen we een bijzondere rol voor ondernemers in deze sector. Wij zijn de vertrouwenspersoon die kan duiden wat er allemaal speelt en kan helpen om de juiste antwoorden te vinden. Juist nu pakken we deze rol en doen dat met deskundige accountants, belastingadviseurs, juristen en bedrijfskundigen. Daarbij hoort ook dat Flynth investeert in kennis en ontwikkeling om deze rol ook in de toekomst optimaal te blijven vervullen."

Bas Hidding

Politieke wind verandert
Een belangrijke trend waar agrarisch ondernemers mee te maken hebben is de veranderende politieke wind die er waait vanuit Brussel. Van Dellen: "Voor de inval in Oekraïne was deze heel erg gericht op de Farm-to-Fork-strategie. Anders leven en consumeren en veel meer biologisch. Op dit moment is dat veel meer de 'Fit for 55'-strategie, die als doel heeft een vermindering van de netto-uitstoot van broeikasgassen van 55%. Een strategie die gericht is op het klimaat en verkleinen van de afhankelijkheid van andere werelddelen. Dat betekent meer aandacht voor eigen energie, eigen kunstmest en eigen grondstoffen. De agrarische sector is daarin veel meer een oplossing voor het probleem, dan zelf een probleem."

Tegelijkertijd zijn we in Nederland nog heel erg bezig met stikstof en andere issues van de agrarische sector, merkt Van Dellen. "De stikstofaanpak vergt een reductie van de stikstofuitstoot. Hoe groot deze benodigde reductie is, wordt mede bepaald door de mate waarin wetgeving door de uitslag van de recente verkiezingen gaat wijzigen. Er is met management en efficiency heel veel te behalen op het primaire bedrijf. Maar ook met stalaanpassingen en techniek. Als je die techniek combineert met biogas, dan kan elke koe in Nederland een nieuwe woning van energie voorzien. Met behulp van biogas kunnen we mest verwerken tot kunstmestvervangers, heel veel energie produceren voor de maatschappij, de stikstofuitstoot flink omlaag brengen en qua klimaat een gigantische stap naar voren zetten. Met een goede beloning door maatschappij en consument."

Energie en ruimtelijke ordening
Naast de toenemende onvoorspelbare issues van buitenaf en het politieke beleid, heeft de agrarische sector te maken met de groeiende wereldbevolking en een veranderd consumptiepatroon. "Het is de uitdaging om daar als ondernemer met de productie op in te spelen. In het dichtbevolkte Nederland vergt dat het nodige aanpassingsvermogen van bedrijven."

Een andere impactvolle trend is de energiecrisis. Door de stijgende energieprijzen, groeit de vraag bij ondernemers hoe zij zich moeten verhouden tot de energiemarkt. Dit speelt niet alleen in de glastuinbouw, waar Flynth ook veel ondernemers adviseert, maar in de volle breedte van de agrarische sector. "Vandaar dat wij niet alleen accountants, fiscalisten en bedrijfskundigen in huis hebben, maar bijvoorbeeld ook adviseurs op het gebied van ruimtelijke ordening en energiedeskundigen, gespecialiseerd in de achtergronden van zonne- en windenergie, aardwarmte en biogas", aldus Hidding.

Verbreding verdienmodel
Ondanks de toenemende complexiteit rondom regelgeving en financiering, ziet Flynth legio kansen voor de agrarische sector. Die zitten vooral in verbreding van het verdienmodel. Hidding licht toe: "Er ligt een enorme kans om het agrarisch product beter te verwaarden en om alle waarden die je als agrarisch bedrijf aan de maatschappij toevoegt in geld om te zetten. Denk aan energie als verdienmodel, natuur en extensieve landbouw, het maken van schoon water. Het zijn van oudsher echter niet de dingen waar de sector zich op richt. Dat vraagt een enorme professionaliseringsslag en die wordt doorgaans gemakkelijker gemaakt door bedrijven met een grotere omvang, maar een kleiner bedrijf kan het ook."

Enerzijds voldoen aan de steeds complexere eisen vanuit de omgeving en anderzijds inspelen op de kansen die er liggen. Die puzzel goed leggen, dat is waar Flynth een belangrijke partner is voor agrarisch ondernemers. "Daarbij gaat het niet alleen maar om techniek, de cijfers, maar ook om procesbegeleiding bij strategische keuzes", vertelt Hidding. "Wij doen op dit moment bijvoorbeeld ook heel veel met erfgoedbeheer", vertelt Van Dellen. "Dat gaat veel verder dan een goed testament of maatschapscontract. We nemen de hele familie mee in hoe het familiekapitaal dat in het bedrijf zit wordt doorgegeven aan de volgende generatie en leggen dat vast in een familiestatuut. Dit om te voorkomen dat erfgenamen hier achteraf strijd over krijgen."

Advies in de volle breedte
Tot slot staat Hidding stil bij de zogenaamde CSRD-regelgeving. Deze schrijft voor dat grote mkb-ondernemingen in Nederland vanaf 2024 verplicht moeten laten zien wat hun impact is op mens en klimaat. "Wij ondersteunen klanten daarin. De oplossing is vaak dat bedrijven iets doen met de CO2-rechten van de agrarische sector. Wij vertalen dit ook naar andere mkb-bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. Zij moeten naar afnemers vaak vergelijkbare informatie aanreiken. Die verantwoordingsplicht zal alleen maar verder doorsijpelen. Flynth heeft een specifieke kennisgroep in huis om ook op dit vlak oplossingen aan te dragen. Het beste advies voor een agrarisch ondernemer is immers advies in de volle breedte. Zo zijn én blijven we van toegevoegde waarde voor deze belangrijke sector."

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden