Dossier | Stichting Agrifacts

TU Delft

Nieuws Stichting Agrifacts

'TU Delft moet transparant zijn over klimaatwinst'

Het restaurant van de faciliteit Bouwkunde van TU Delft is sinds mei van dit jaar volledig vegetarisch. De universiteit heeft zichzelf het doel gesteld om tegen 2030 CO2-neutraal te zijn. Maar de cijfers die het communiceert, kloppen volgens Stichting Agrifacts niet. En een ‘verdwenen’ literatuurreferentie maakt het onderzoek niet betrouwbaarder.
21 December 2021
natuur bos

Nieuws Onderzoek

STAF krijgt sponsoring van drie agro-concerns

Stichting Agrifacts (STAF) krijgt de komende drie jaar een sponsorbijdrage van De Heus, Royal A-ware en VanDrie Group. Aan de bijdragen worden geen nadere eisen gesteld. STAF mag het daarmee naar eigen believen inzetten. In totaal ontvangt de stichting drie jaar lang een bijdrage van €225.000 per jaar.
16 December 2021
stikstof natuur

Nieuws Stichting Agrifacts

'Geef oa openheid over €40 miljoen Natura2000-gebied'

Stichting Agrifacts (STAF) heeft een brief verzonden naar alle Tweede Kamerleden. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de beperkte openheid en transparantie die vanuit overheid en aan overheid gelieerde onderzoekers wordt gegeven over onderbouwing van bepaalde rapporten en onderzoeken. Zo willen betrokken instanties geen inzicht geven over de besteding van €40 miljoen gemeenschapsgeld in Natura2000 gebied het Wierdense veld. 
21 Juli 2021
koeien weidegang

Opinie Jaap Majoor

Stikstofpolitiek lijkt op nieuwe toeslagaffaire

Stichting Agrifacts (STAF) heeft een gevoelig onderzoek openbaar gekregen over de productie van stikstof door het natuurbeheer zelf. Alle perikelen over stikstof en energie roepen de vraag op: heeft de overheid wel een visie?
20 Juni 2021
natuur Natuurbeheer

Opinie Geesje Rotgers

Overheid weegt grootste stikstofbron niet mee

Natuur krijgt stikstof aangevoerd vanuit de lucht (afkomstig vanuit landbouw, industrie, logistiek). De omvang van deze bron wordt tot op de gram becijferd, elk jaar opnieuw. Maar natuur krijgt óók stikstof aangevoerd vanuit de eigen bodemvoorraad. Dit is nog wel de grootste stikstofbron, die niet wordt gekwantificeerd en meegewogen in het stikstofbeleid
12 Juni 2021
natuur Gelderland

Nieuws Stikstof

Gelderland schrapt stikstofgevoelige grond

Provincie Gelderland heeft 2.000 hectare agrarische grond verwijderd van de kaarten die de stikstofgevoelige natuur in de Natura-2000 gebieden weergeven. Het gaat hierbij om grond in het Gelderse deel van Natura 2000-gebied Rijntakken. Voor zo'n 2.200 hectare in hetzelfde gebied is verder onderzoek nodig.  
9 Juni 2021
boos Boerenbusiness boerenprotest

Nieuws Stikstof

Staf beschuldigt WWF van creatieve wetenschap

Stichting Agrifacts (Staf) heeft geen goed woord over voor het wetenschappelijke gehalte van een rapport van het Wereld Natuur Fonds (WWF). Dat rapport is volgens haar een belangrijke bron voor een langetermijnverkenning die het nieuwe kabinet houvast moet bieden voor het stikstofbeleid.
15 April 2021
vorst gras

Nieuws Stikstof

'Rekenmodel voor kritische depositiewaarde gebrekkig'

Het rekenmodel voor de kritische depositiewaarden (KDW) voor stikstof heeft ernstige tekortkomingen, volgens de Amerikaanse statisticus Matt Briggs en de Nederlandse onderzoeker Jaap Hanekamp. Dit meldt Stichting Agrifacts (Staf).
24 Maart 2021

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden