Eigen foto

Gewastour Geert Jilissen

Van strategie veranderen is niet altijd een voordeel

5 Mei 2022 - Robin de Winter

De Boerenbusiness Gewastour volgt dit jaar weer acht percelen met gele zaaiuien. De deelnemende telers nemen ons mee met de groei van zaai tot oogst en de beslissingen in de teelt. In deze serie bedrijfsreportages stellen wij hen voor. In het vijfde deel: Geert Jilissen uit Oeffelt (NB).

Op de grens van Noord-Brabant, Gelderland en Limburg vinden we het dorp Oeffelt. Een dorp vlak bij de rivier de Maas, waarlangs veel akkerbouw is te vinden. Bijvoorbeeld het bedrijf van Geert Jilissen, hemelsbreed zo'n twee kilometer van de Maas. Op het erf trekken de drie pluimveestallen de aandacht. Naast akkerbouw worden ook 35.000 vleeskuikens gehouden op het bedrijf.  Al eerder is Jilissen echter geminderd in het aantal vleeskuikens. Het plan is om in de toekomst deze tak af te bouwen en zich volledig op akkerbouw te storten, laat de ondernemer weten.

Bedrijfsbeschrijving Geert Jilissen

Het gemengde bedrijf van Geert Jilissen is gevestigd in Oeffelt (NB) en teelt rond de 100 hectare. In het bouwplan van Jilissen staan dit jaar de gewassen aardappelen (1 op 4), uien (1 op 7), suikerbieten (1 op 4), graan en conserven. Het bedrijf wordt gerund door Geert, zijn zoon en een medewerker. 

Bedrijfsvoering
In de omgeving van Oeffelt varieert de grondsoort van complete zandgronden tot zware kleigronden. "Mijn percelen zijn net zo, van een echte zandgrond tot zware klei met 60% lutumgehalte". In zijn bouwplan komen uien, bieten, aardappelen, tarwe en conserven als winterpeen, paarse peen en stamslabonen voor. De uienteelt is de afgelopen zeven jaar gegroeid van 4,5 naar 23 hectare eigen teelt. Bovendien wordt met de zaaicombinatie - waar sneleggen en zaaien in een werkgang kan worden gedaan - jaarlijks nog eens ruim 100 hectare loonwerk verricht. Een andere tak waar het bedrijf zich mee bezig houdt, is de gewasbescherming bij andere telers in de omgeving. De Amazone spuitmachine rijdt zo heel wat hectare af gedurende het seizoen. 

De uienteelt
Jilissen is bezig aan zijn zevende seizoen in de uienteelt. De uienteelt is in de loop der jaren hard gegroeid. Inmiddels wordt er 23 hectare aan uien geteeld op het bedrijf. "Alleen maar gele uien en sinds dit seizoen is ook alles geprimed. Het afgelopen jaar hadden we een paar hectare geprimed en dat beviel goed, vandaar de keuze". De rassen die worden gezaaid, zijn Vento, Promotion en Summit. Jilissen heeft twee haspels klaar staan om het gewas waar nodig van te kunnen beregenen. "Ik ben niet de eerste die de haspel het veld op trekt, maar ga wel beregenen als het nodig is."

Jilissen doet voor het vierde jaar mee met de Gewastour. Het perceel is dit jaar vijf hectare groot en is op 14 maart gezaaid. Daarmee was Jilissen de eerste dit jaar van de deelnemers. Het perceel van de Gewastour is het lichtste perceel van het bedrijf: zandgrond. Inmiddels laten de uien de tweede pijp zien.

Afzet zonder risico
Op het bedrijf heeft Jilissen geen bewaring en wordt alles dus af land opgeladen en verkocht. In de toekomst wil de ondernemer mogelijk zijn strategie veranderen en product gaan bewaren, zeker nu zijn zoon interesse heeft in het voortzetten van het bedrijf. Wel vraagt hij zich af wat het voordeel is: "Als je nog helemaal niets hebt voor een bewaring, moet je dan wel een schuur bouwen met de in- uitschuur apparatuur? Bovendien zijn er de bewaringskosten en het risico nog eens. Moet je er dan wel aan beginnen als deze manier van telen ook al goed gaat?".

Landbewerkingscombinatie van 6 meter.
De aardappelpootcombinatie van Jilissen staat klaar om naar het perceel te gaan.
zaaimachine voor 2,25 meter.
De uienrooier waarmee Jilissen zijn uien en die van anderen rooit.
De Amazone spuitmachine in de spuit plaats.
Op het bedrijf staat een nieuwe fytobak. Deze is opgevuld met een substraatmengsel met micro-organismen die zorgen voor de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen.

Het machinepark van Jilissen is gemoderniseerd, maar niet elke machine voor alle teelten is aanwezig. De loonwerker komt vooral langs bij het oogsten van de gewassen, zoals de aardappelen, suikerbieten en tarwe. Ook het zaaien en oogsten van de conserven wordt niet door hemzelf gedaan. Verder heeft Jilissen alles in eigen beheer en ondersteunt hij met zijn kipper de loonwerker met het transport.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Robin de Winter

Stagiair bij de Boerenbusiness Gewastour
Ziektedruk - Phytophthora
Powered by Agroweer

Gewastour Peter Holster

'Altijd op zoek naar nieuwe inzichten in uienteelt'

Gewastour Klaasjan Boer

'Twijfel soms of uienteelt zonder beregenen nog kan'

Gewastour Uien - week 16

'Ongeveer de helft van het uienareaal is gezaaid'

Gewastour uien - week 16

Uientelers slaan grote slag, maar ideaal ging het niet

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden