Eigen foto

Gewastour Gybert Doggen

'Overtuigd dat gangbare landbouw essentieel blijft'

11 April 2024 - Redactie Boerenbusiness

De jonge aardappelteler Gybert Doggen ziet de teelt van fritesaardappelen op de Brabantse zandgrond steeds uitdagender worden. Steeds strenger wordende wet- en regelgeving is daarvoor de reden en inmiddels telen zij gewassen die zij niet eerder hebben gehad. Ondanks alle uitdagingen is de visie van de deelnemer aan de Boerenbusiness Gewastour duidelijk: "Terwijl sommigen pleiten voor een wereldwijde transitie naar biologische landbouw, blijf ik ervan overtuigd dat gangbare landbouw essentieel blijft."

Gedurende het groeiseizoen 2024 volgt de Boerenbusiness Gewastour weer tien percelen met fritesaardappelen van het ras Innovator. Van het poten tot de oogst nemen de deelnemende akkerbouwers ons mee in de teelt en beslissingen die zij nemen gedurende het seizoen. In deze serie interviews maken we iedere keer kennis met één teler, zijn bedrijf, visie en strategie. In dit interview Gybert Doggen, aardappelteler in het Noord-Brabantse Wouw.

Bedrijfsomschrijving Maatschap Doggen

Gybert Doggen heeft samen met zijn ouders een akkerbouwbedrijf in Wouw, Noord-Brabant. Op circa 85 hectare zandgrond telen ze fritesaardappelen, zaaiuien, cichorei, snijmaïs, wintertarwe, suikerbieten en dit jaar ook erwten, als vervanger van de tuinbonen die ze eerder teelden. Het bedrijf werkt veel samen met lokale veehouders, waarbij ze maïsland ruilen tegen aardappel- of uienland.

Doggen studeert nog aan de Aeres Hogeschool in Dronten en hoopt deze zomer af te studeren. Hij raakt dan volledig betrokken bij het familiebedrijf, dat zich sinds 2017 volledig richt op akkerbouw. "Ik ben een teler die met beide poten in het zand staat", zegt hij over zichzelf. Gybert streeft ernaar om positieve invloed uit te oefenen op de teelt, voortdurend op zoek te zijn naar vernieuwing en te experimenteren met nieuwe methoden en technologieën.

Aardappelteelt
Doggen teelt op hun eigen grond Innovator. In totaal een kleine tien hectare. "De teelt van fritesaardappelen is voor ons een 'zekere teelt' omdat wij twee derde op contract telen. Naast Innovator telen we het ras Fontane", gaat hij verder. "Waar de Innovator vaak af land weggaat, zorgen we ervoor dat de Fontane fritesaardappelen de bewaring ingaan. We bewaren uiterlijk tot februari. Mijn wens is om in de toekomst nog een bewaarloods bij te bouwen, zodat we meer opslag hebben voor zowel de aardappelen als uien."

Areaal verschuift door omstandigheden
De voorvrucht van de fritesaardappelen die dit jaar wordt geteeld bij Doggen, bestaat voor de helft uit tuinbonen en voor de andere helft uit cichorei. "We hadden het afgelopen jaar best wel wat meer fritesaardappelen willen telen. Helaas was er niet genoeg pootgoed beschikbaar, dus hebben we ervoor gekozen om meer andere gewassen te telen. Doggen kijkt positief aan tegen gesneden pootgoed. Vorig jaar is naar zijn ervaring wel gebleken dat gesneden pootgoed misschien wel beter is dan normaal pootgoed. "Het pootgoed was laat en had minder ogen, maar wel meer groeikracht. Je krijgt sterkere, weerbaardere planten.

Doggen vertelt dat zij vanwege nieuwe wet- en regelgeving op hun zandgrond sinds kort andere (rust)gewassen moeten telen: "Dit is relatief nieuw voor ons. We hebben het voorheen nooit hoeven doen. Het gaat voornamelijk om eiwitrijke gewassen. Helaas is het ons dit jaar niet gelukt om winter- en zomertarwe te zaaien vanwege slechte weersomstandigheden. Daarnaast is wintertarwe met de vooruitzichten en de prijzen niet aantrekkelijk om te telen en de teelt van tuinbonen is het laatste jaar tegengevallen. Om deze reden telen we dit jaar erwten."

Aanpassen mestboekhouding
Doggen streeft ernaar om zo veel mogelijk mechanische technieken te gebruiken bij de gewasbescherming. "Helaas is dit niet altijd haalbaar, zoals bij zaaiuien, waar mechanische methoden beperkt zijn tot de onkruidbestrijding. Wat betreft de bemesting gebruiken we hoofdzakelijk drijfmest aan de basis en we vullen dit aan met kunstmest waar nodig." Door toenemende regelgeving wordt de juiste hoeveelheid mest toedienen voor het gewas steeds uitdagender. "Vooral in ons gebied, waar jaarlijks nieuwe, strengere regels worden ingevoerd zoals het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en het Kaderrichtlijn Water. "We hopen dat er geen regelgeving komt wat betreft de onttrekking van grondwater".

Doggen vertelt dat hij bezig is met het aanpassen van de mestboekhouding om de meststoffen bij bepaalde gewassen weg te laten en andere te versterken, zoals de fritesaardappelen en uien. "Het is mooi dat de ruil van grond met veehouders in de buurt zorgen voor de nodige bemesting op ons perceel".

Zoveel mogelijk in eigen hand
"We investeren jaarlijks aanzienlijk in ons machinepark en voeren vrijwel alle werkzaamheden zelf uit. Deze keuze biedt ons flexibiliteit en onafhankelijkheid, hoewel dit gepaard gaat met hogere kosten voor de aanschaf van machines." Maatschap Doggen heeft ervoor gekozen om alle machines in eigen beheer te houden. "Wat betreft de beregening wordt er binnen ons bedrijf volledig gebruik gemaakt van grondwater. Dit is het enige dat we nog mogen gebruiken", vervolgt hij. Vorig jaar hebben we gemerkt dat zodra je begint met beregenen, je hier continu mee bezig blijft. We beschikken over gewone beregeningshaspels en elektrische beregeningssystemen.

Visie
"Terwijl sommigen pleiten voor een wereldwijde transitie naar biologische landbouw, blijf ik ervan overtuigd dat gangbare landbouw essentieel blijft. Hoewel ik niet geloof dat Nederlandse boeren alleen verantwoordelijk moeten zijn voor de wereldwijde voedselvoorziening, kunnen we als boeren wel profiteren van de toenemende vraag naar voedsel. Daarom ben ik ervan overtuigd dat gangbare landbouw zowel nu als in de toekomst winstgevend zal blijven", besluit Doggen.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Ziektedruk - Phytophthora
Powered by Agroweer

Gewastour uien - week 24

Zaaiuien staan er erg wisselend op dit seizoen

Gewastour aardappelen - week 23

Phytophthora slaat al vroeg in het seizoen toe

Gewastour aardappel - week 22

Problemen blijven zich voor aardappeltelers opstapelen

Gewastour uien - week 22

Gemiddelde zaaidatum uien dicht bij afgelopen jaar

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden