Rijksoverheid

Achtergrond Fosfaatrechtenstelsel

Geïrriteerde Schouten blijft bij haar standpunt

14 December 2018 - 20 reacties

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit blijft bij haar standpunt dat ze geen ruimte ziet voor de knelgevallen in het fosfaatrechtenstelsel. Wel gaat ze met hen in gesprek. 

In het algemeen overleg 'Mestbeleid' en 'Onregelmatigheden Identificatie en Registratie (I&R)' van donderdag 13 december was een vermoeide en wat geïrriteerde Schouten te zien. De strekking van het debat was dat de landbouwwoordvoerders van de diverse partijen het erover eens zijn dat het fosfaatrechtenstelsel geen schoonheidsprijs verdient.

Daarom willen zij zoeken naar oplossingen voor de melkveehouders die kopje onder dreigen te gaan. Echter, minister Schouten wil niet afwijken van de lijn die ze eerder heeft ingezet.

Innovatief uit de Knel
Met een groep van zo'n 50 melkveehouders bezette Innovatief uit de Knel een groot gedeelte van de tribune. Zij betichten Schouten ervan dat zij te veel fosfaatrechten heeft uitgedeeld. Op de vraag hoe dit kan, volgt een herhaling van de argumenten uit de Kamerbrief van 7 december. "Het ligt deels aan de ingediende bezwaren, deels aan het feit dat de gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) niet accuraat genoeg bleken en deels aan het feit dat er wat is uitgedeeld aan de knelgevallen."

Schouten zei wel toe in gesprek te gaan met RVO.nl, het CBS en Innovatief uit de Knel om de peildatum, de uitgedeelde fosfaatrechten en productie van fosfaat nog eens goed door te nemen. Schouten gaf daarbij duidelijk aan dat de fosfaatbank daarom voorlopig niet open kan: "Er mogen niet nog meer rechten op de markt komen. De fosfaatbank is daarom geen oplossing voor de knelgevallen."

Varkens en pluimvee
Ook het plafond voor varkensfosfaat gaat niet omlaag. Schouten is daar heel stellig over: "Via de warme sanering gaan er rechten uit de markt en het aantal varkens zal hierdoor dalen. Het plafond zal echter niet formeel verlaagd worden." Dit plafond is vastgelegd in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en wordt binnenkort in de wet vastgelegd. Schouten heeft dan ook geen intentie om daar nu veranderingen in aan te brengen.

Voor de pluimveesector geldt dat eenden uit de telling van de reductie van fosfaat worden gehaald. "Deze vallen formeel gezien niet onder de categorie 'pluimvee', maar onder de categorie 'overig'", zo meldt ze. Het CBS telde de eenden echter wel mee in de fosfaatproductie voor pluimvee.

Zelfzuivelaars monitoren 
Voor zelfzuivelaars wordt een forfaitaire melkproductie van 7.500 kilo per koe gehanteerd. Nu een van de grootste melkveebedrijven in Nederland heeft aangekondigd zelfzuivelaar te worden, werd de vraag gesteld of dit geen ontsnappingsroute wordt voor de fosfaatrechten. De minister geeft aan dit goed te gaan monitoren en in te grijpen indien nodig.

De conclusie?
Schouten houdt vast aan de door haar ingezette lijn. Het betekent dat er geen ruimte is voor de knelgevallen en het doorzetten van verschillende nieuwe generieke maatregelen. Voor de deelnemers van Innovatief uit de Knel bracht de avond dan ook geen nieuwe hoop.

Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
20 reacties
Pater 15 December 2018
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10880788/ge-rriteerde-schouten-blijft-bij-haar-standpunt]Geïrriteerde Schouten blijft bij haar standpunt[/url]
Het is goed dat dwingelandjes zijn zin niet krijgen
Iedereen is gelijk bij Schouten .
In 1983 kregen de grote schoften gelijk en de rest moest toen 18% inleveren dit kan men niet maken tegen over de rest die zich wel netjes gedragen hebben . Wat dit betreft een grote pluim voor Schouten
voor niks melker 15 December 2018
Zo is het Pater ,dat is ondernemers risico wie zijn billen brand moet op de blaren zitten.Het is tehopen dat Schouten de boeven die wisten wat er ging komen [lto en f.c.bestuurders] er nog uit gaat filteren.
Abonnee
Arnold 15 December 2018
Pater Is dat je naam?? Ga helemaal met je mee wat betreft het verleden, maar nu het heden. Ondernemers die beslissingen genomen hebben in het verleden op basis van wet en regelgeving met de verbeteringen in beeld en alle ja alle partijen mee hebben gekregen die zelfs aangemoedigd hebben. En dan gaan tijdens het spel de kaders verzet worden, moet er dan niet een overgang regeling komen?
Dat is iets anders als waar jij op doelde. Hoe kun je onder de huidige omstandigheden als ondernemer nu structurele beslissingen nemen t.a.v. je onderneming wetende dat morgen geld wat vandaag niet geld. En denk erom dat er in de nabije toekomst structurele veranderingen plaats moeten gaan vinden. Hoe ga je die aan bij zo`n onbetrouwbare overheid?
Jannes 15 December 2018
De grondloze groeiers hebben juist het probleem veroorzaakt en dan nu nog gaan belonen zeker. Als we allemaal ons bedrijf zo hadden ingericht als de grondgebonden boeren dus niet meer vee dan land hadden we nu nog mooi onder plafond gezeten en al deze ellende niet gehad.
Abonnee
Arnold 15 December 2018
Voor niks melker, als akkerbouwer zeg ik je ijdele hoop.
Pater 15 December 2018
Voor niks melker je moet de vriendjes van deze bestuurders dan ook aanpakken Ik zie het wel in het Zuiden in Asten Heusden zit een hele grote boef in Leende en Westerbeek en iedereen kent er wel een paar in zijn Omgeving die de zaakjes goed geregeld hebben voor zich zelf Alle grote afwijkingen rond de datum afpakken want dit is handel met voorkennis
Pieter 15 December 2018
In landbouwvisie LTO 2013 stond dat grondgebondenheid lijdend zou worden. Dus boeren die hier in geïnvesteerd hebben vind ik veel meer innovatief dan die dat alleen maar in beton gedaan hebben.
Joop 15 December 2018
Wat velen nog steeds niet snappen: We leven met 17 miljoen Nederlanders op een verrekt kleine postzegel. De mensen willen geen mega stallen meer. De Varkenshouderij heeft dit in het verleden al verpest, nu leren de Melkveehouders er nog steeds niks van en de Geitenhouders worden gelukkig ook (te laat) gestopt. Dat grote bedrijven nu op de blaren zitten, was tien jaar geleden al wel te voorspellen!! Uitbreiden in mega stallen is nog steeds alleen maar voor eigen portemonnee - ten koste van gezinsbedrijven die ook moeten bloeden voor het imagoprobleem wat hierdoor ontstaat.- Niemand zit hier nog op te wachten.....
Pater 15 December 2018
Arnold de spelregels zijn niet tijdens de wedstrijd veranderd maar men wis dat er iets zat aan te komen en iedereen is vrij om daar op te anticiperen maar als het dan verkeert uit pakt moet je ook een vent zijn en alles zelf op lossen dat moeten de andere bedrijven ook wij hebben ook een stal gezet in jaar 2013 en onze stal staat ook niet vol grond bij gekocht en geen geld om meer koeien te kopen dan wil ik ook graag gratis rechten krijgen en die krijgt deze groep boeren ook niet en die hebben het zelfde probleem als die groep die in 2014 of in2015 gebouwd hebben Dus iedereen heeft op de een of andere manier wel een probleem of knelgeval
Henkie 15 December 2018
Terug naar 2014!!!!!!!!!!, over dit jaar was een geringe overschot. Sharon Dijksma heeft gezegd dat wanneer na het tijdperk melkquotum de veestapel zo toenemen er dierrechten zouden komen. Gemiddelde over het jaar 2014 zou dan leidend zijn!!!! Helaas niet in wetgeving vast gelegd.
Abonnee
Bertje 15 December 2018
geen megastallen maar grondgebonden familie bedrijven, daar moeten we weer naar toe, 1 persoon per bedrijf met plus minus 90 koeien dan is er ook nog een gezinsleven mogelijk en daar moeten we even goed bij stil staan, daarom moet de minister de groeiers absoluut niet tegemoet komen
Frans 15 December 2018
Opa was tevreden met 10 koeien, vader met 30 en ik met 90. De zonen doen nog weer een factor 3 met 250 koeien. Wen er maar aan, de economie gaat gewoon door en landbouw vormt geen uitzondering. Het is bovendien hypocriet om vast te houden aan Ot en Sien en zelf niet van de plaatselijke kleine molenaar te voeren, regiobank, eigen stier, vrouw achter het fornuis, enz. Het gezemel over grondgebonden komt vooral van hen die het geluk kennen van een goedkope erfenis. Laat Schouten vooral vasthouden aan haar goede standpunten.
varkenshouder 15 December 2018
Welke warme sanering bedoeld ze ?
Er zou erwel 1 kunnen zijn nml het vogelaar plan omwisselen van varkensrechten naar fosfaat rechten
zou zeker een paar €100 opleveren meer dan de paar cent van nu en grote varkenshouders hun slag kunnen slaan tov
de stoppers of twijfelaars.
Maar liever alles kapot laten gaan doen ze liever.
Kjol 16 December 2018
Eerst de echte ondernemers afvoeren, daarna komt de rest. Is een beproefd systeem welke in het verleden (Stalin) meermaals toegepast is.
Abonnee
pruikenmaker 16 December 2018
Als akkerbouwer zeg ik, Henkie heeft gelijk.
Je moet gewoon vanaf afschaffen van de quotering de uitbreiders evenredig korten op de fosfaatrechten.
Het kan niet zo zijn dat 1 datum beslissend kan zijn hoeveel fosfaatrechten jij krijgt.
Je maakt bedrijven gewoon kapot en mensen gewoon kapot.
Degene die met voorkennis gehandeld hebben, onderzoek de zaak en pak al hun fosfaatrechten af die afkomstig zijn 6 maanden voor de beruchte datum.
Bertha 24 17 December 2018
Pater, de spelregels zijn wel degelijk veranderd tijdens het spel. Voor vele boeren zijn die spelregels nog steeds niet duidelijk!!!
Joop, die megastallen zijn wat mij betreft ook niet wenselijk, maar juist die grote bedrijven komen hier goed uit!! Die megabedrijven met veel te weinig grond hebben hun megarechten gekregen. De kleinere bedrijven die een bescheiden aanpassing hebben gedaan, die krijgen het juist hard voor hun kiezen. Wij zijn zo'n bedrijf, ruim voldoende grond en een uitbreiding van 70 naar 90 koeien. Niks megastal, maar wel 20.000 euro boete, omdat we met die klotedatum nog niet klaar waren met bouwen. Wel het aantal benodigde dieren, maar die hadden toen nog niet gekalfd, dus die telden maar voor een halve of zelfs nog een kwart koe, dus veel te weinig rechten.
Je wint de rechtszaak, dus zeggen ze dat er niet meer geruimd hoeft te worden. Maar dan gaan ze in hoger beroep en draaien ze de hele tent weer terug, dus eind van het jaar, met terugwerkende kracht toch ruimen? Hoe doe je dat???
Schouten is schande!!! Ze maakt de sector kapot!
???!!! 17 December 2018
Beste Bertha, de sector (primaire agrarische sector) is boven de 100% zelfvoorzienend.
Elke extra liter, ei, ui, aardappel, varken, paprika etc. etc. gaat wat betreft de politiek ten koste van 'milieu' dus inderdaad: alles zal terug naar minder, behalve hongersnood.
En daar zal t.z.t. de wal het schip keren; dus eerst nog 5-15 jaar doorbijten.
eiland 17 December 2018
de doorzetters winnen. steeds minder grond steeds minder mest minder bestrijdingsmiddelen en meer droogte mensen gaan straks grof betalen voor voedsel inderdaad nog n jaar of 10 en wij zijn de helden
???!!! 17 December 2018
Neen Eiland, helden zullen de boeren nooit meer worden.
Zodra voedsel schaars gaat worden, worden andersom alle grenzen opengezet: laten vallen van eisen. Je kunt de Politiek en Groen en Links veel verwijten, maar niet dat ze standvastig zijn.
kalf 18 December 2018
Die oplichterij van 1983 gaat niet weer gebeuren denk ik.Maar er zal weer wat geregeld moeten worden,om de uitbreiders met voorkennis te redden.Zowel de banken als de zuivelfabrieken hebben hier willens en wetens op aangestuurd.Veel collega veehouders hebben dit zien aankomen,doch een klein aantal(bankslaven zonder eigen mening en zwaar gefinancierd) ging er bij voorbaat al vanuit dat er wel iets geregeld zou worden ten koste van de niet groeiers.
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Fosfaatrechten

Juridische stappen tegen fosfaatkorting in de maak

Nieuws Uitspraak CBb

Melkveehouders krijgen gelijk met fosfaatrechten

Nieuws Melk

Nauwelijks tot geen handel in fosfaatrechten

Nieuws Melk

Fosfaatrecht in laatste week toch weer het duurst

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief