Veehouderij

silo veehouderij

Nieuws Veehouderij

Brabant wil voorrang met ombouwsteun stallen

De provincie Noord-Brabant wil voorkomen dat veehouders in de regio stallen zonder rijkssubsidie moeten aanpassen, maar wil tegelijkertijd vasthouden aan de vastgestelde datum voor stalaanpassingen: 1 januari 2024. Daarom wil het eerder kunnen tappen uit de pot met €25 miljard aan Rijksmiddelen voor opkoop en transitie in de landbouw.
21 Februari 2022
energie biogas

Nieuws Stikstof

MOB wil geheel nieuwe start bij stikstofaanpak

Milieuorganisatie MOB wil de bestaande stikstofwetgeving van tafel en andere, ook niet-wettelijke maatregelen nemen om de milieu- en klimaatproblematiek aan te pakken. Zelfs de boeren van de Farmers Defence Force staan daarvoor open volgens MOB, die haar visie heeft voorgelegd in een overleg dinsdag met de ministers Staghouwer (LNV) en Van der Wal (Natuur en Stikstof).
3 Februari 2022
veehouderij oude schuur

Nieuws Noord-Brabant

Geen stalaanpassing afbouwende veehouders

Veehouders in Noord-Brabant die op termijn gaan stoppen, hoeven hun stallen tot 2028 niet aan te passen, als het aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) ligt. De veehouders die doorgaan hebben tot 2024 de tijd om hun stallen aan te passen zodat die voldoen aan de stikstofregels van de provincie.
25 November 2021
varkenshouderij luchtwasser

Nieuws veehouderij

Stalsubsidieregeling is weer open

Stallenbouwers en veehouders krijgen een kleine drie maanden de tijd om zich aan te melden voor de derde ronde van de Subsidiemodule brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). De aanmelding is vandaag (22 november) geopend en sluit op 14 februari 2022.
22 November 2021
weide koeien mist

Nieuws Stikstof

Tien PAS-melders kunnen voorlopig verder

Van de bijna 3.640 zogenoemde PAS-melders kunnen er voorlopig 10 verder, omdat is vastgesteld dat voor hen geen verdere vergunningen nodig zijn. Nog eens 30 wachten op stikstofruimte. De overigen moeten vooralsnog wachten.
13 November 2021
melkveebedrijf weidegang kalf

Nieuws Diergezondheidsfonds

Varkens- en kalverhouders betalen meer voor DGF

Varkens- en kalverhouders gaan volgend jaar meer betalen voor het Diergezondheidsfonds. Ook geitenhouders moeten meer bijdragen, maar de pluimveehouders zijn voor 2022 vrijgesteld. Per diersoort zijn er grote verschillen in bijdrage en verandering van bijdrage. De totale begroting stijgt met 1,9%.
4 November 2021
mest bemesting

Nieuws Mest

Fosfaatplafond begrenst afromingvrije lease

De afromingsvrije lease van maximaal 100 kilo fosfaat per jaar per bedrijf, die demissionair minister Carola Schouten voorstelt, kan zonder problemen zolang de totale fosfaatproductie onder het Nederlandse plafond blijft.
29 Oktober 2021
boerenprotest

Nieuws Veehouderij

Vertrouwen veehouder in overheid richting nulpunt

Nederlandse veehouders hebben bijna stuk voor stuk het vertrouwen verloren in de overheid. Nog maar 2% van hen heeft er veel vertrouwen in. Ook in de politiek en andere gevestigde spelers is er weinig fiducie meer.
21 Oktober 2021

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden