ABN Amro

Pierre Berntsen

Boerenbusiness Agribusiness Award

'Innovatie speelt cruciale rol in huidige uitdagingen'

Voor het derde jaar op rij nodigt Boerenbusiness bedrijven in de agribusiness uit om hun innovatieve product of dienst aan te melden voor de Agribusiness Award 2021. Nieuw dit jaar is de bijdrage van ABN AMRO die de winnaar een steuntje in de rug geeft.
22 Juli 2021
Boerenbusiness

Nieuws ABN Amro

Steeds meer boeren hebben camping of winkel

Een boerencamping of een winkel op het erf, steeds meer agrarisch ondernemers doen er iets naast. Hoewel de agrarische sector zelf niet hard wordt getroffen door de coronacrisis, hebben boeren er door hun nevenactiviteiten toch last, of juist profijt, van. Dat constateert ABN Amro in een rapport. 
12 Maart 2021
peen foodbusiness

Nieuws Food

Coronacrisis zorgt voor tweedeling in foodsector

De coronacrisis heeft in de foodsector voor een tweesplitsing gezorgd, zo schrijft ABN Amro. Er zijn ondernemers die profiteren van de maatschappelijke veranderingen, zoals leveranciers in de foodretail en producenten van plantaardige producten. Daartegenover staat een grote groep bedrijven die juist lijdt onder de crisis. Denk aan horecaondernemers.  
17 Februari 2021
ABN AMRO

Nieuws Economie

ABN Amro boekt 45 miljoen euro verlies in coronajaar

ABN Amro heeft over 2020 een verlies geboekt van €45 miljoen. De bank wijt dit aan de coronacrisis en de lage rente. 
10 Februari 2021
varkenshouderij varkensstal

Nieuws liquiditeitsmonitor

Vleesvarkenshouder sluit 2020 af gelijk aan 2019

De liquiditeit van varkenshouders was begin 2020 bijzonder goed, maar naarmate het jaar vorderde ging de rekening-courant er steeds verder op achteruit. In het laatste kwartaal kwam de lopende rekening gemiddeld op €81.000, dat is €29.000 minder dan in dezelfde periode 2019, zo blijkt uit de liquiditeitsmonitor van ABN Amro. Vooral de lopende rekening van zeugenhouders is erop achteruitgegaan. Wat is de verwachting voor 2021?
28 Januari 2021
akkerbouw grond akkerbouwbedrijf

Nieuws Liquiditeitsmonitor

Liquiditeit akkerbouwer omhoog door coronasteun

De stand op de lopende rekening van akkerbouwers komt over het vierde kwartaal van 2020 uit op ruim €30.000, zo blijkt uit de liquiditeitsmonitor van ABN Amro. Het is een toename van €1.300 ten opzichte van dezelfde periode in het jaar daarvoor. De uitbetaling van het noodfonds voor fritesaardappeltelers heeft de grootste bijdrage geleverd aan de groei.
27 Januari 2021
veevoer koeien

Nieuws liquiditeitsmonitor

Financiële positie melkveehouder fors omlaag

De financiële positie van melkveebedrijven is in het laatste kwartaal van 2020 hard onderuit gegaan, zo blijkt uit de liquiditeitsmonitor van ABN Amro. Dit is onder meer toe te schrijven aan de fosfaatrechten die nog niet in lijn waren met de daadwerkelijke bezetting.
26 Januari 2021
daling omlaag naar beneden

Nieuws Prognose ABN Amro

Herstel agrarische sector pas in tweede helft 2021

Herstel van de agrarische sector zal pas in de tweede helft van 2021 zichtbaar worden. Dat voorspelt ABN Amro in een nieuwe sectorprognose. De coronacrisis én andere uitdagingen zorgen komend jaar voor dalingen in de volumes, vooral in de varkenshouderij en akkerbouw.
20 November 2020

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox