Dossier Fosfaat

mest bemesting Agrifoto3

Nieuws Mest

Fosfaatplafond begrenst afromingvrije lease

De afromingsvrije lease van maximaal 100 kilo fosfaat per jaar per bedrijf, die demissionair minister Carola Schouten voorstelt, kan zonder problemen zolang de totale fosfaatproductie onder het Nederlandse plafond blijft.
29 Oktober 2021
koeien tong

Inside Melk

Prijsstijging fosfaatrecht slaat om in kleine daling

Na de flinke prijsopleving voor fosfaatrechten afgelopen weken is de stemming weer wat bekoeld. Wel worden rechten nog altijd duurder verhandeld dan een aantal weken terug.
15 September 2021
koeien weidegang

Nieuws Stikstof

Nederland blijft ruim onder stikstof- en fosfaatplafond

De productie van stikstof en fosfaat uit dierlijke mest is in 2020 ruim onder het door de Europese Unie ingestelde plafond gebleven. De excretie daalde in de intensieve sectoren (varkens en pluimvee) en was stabiel in de melkveehouderij.
30 Juni 2021
mest Agrifoto mestvervoer

Nieuws Mest

Stikstofproductie stijgt iets, maar blijft onder plafond

De stikstofproductie uit dierlijke mest is over het afgelopen jaar iets gestegen ten opzichte van 2019. De fosfaatproductie is gedaald. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
15 Februari 2021
mest Agrifoto drijfmest

Inside Mest

Nieuw fosfaatgetal zeker een jaar uitgesteld

Agrarische bedrijven die geldige fosfaat grondmonsters hebben met alleen het zogenaamde P-Al of Pw getal mogen dat ook volgend jaar nog blijven gebruiken. In 2019 getrokken monsters blijven geldig tot en met 2023.
28 December 2020
mest mesttransport Agrifoto2

Inside Mest

Frankrijk passeert Duitsland in mestafzet

Voor het eerst is Frankrijk Duitsland gepasseerd als belangrijkste afzetgebied van onbewerkte en bewerkte mest. Hoe meer fosfaat de mest per kuub bevat, hoe groter de transportafstand. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM).
21 November 2020
koeien mist herfst

Inside Melk

Spanning loopt uit markt fosfaatrechten

De spanning is deze week verder uit de fosfaatrechtenmarkt gelopen. Na een korte opleving stond de prijs afgelopen week al onder druk, wat voor kopers een seintje was om het even rustig aan te kijken. Als zij al de financiële ruimte hebben om fosfaatrechten aan te schaffen. Wat doet de DCA-notering?
21 Oktober 2020
Henry van Ittersum

Interview Zuivelanalyse 2020

'65% eiwitnorm is vrijwel onmogelijk'

65% van de eiwitbehoefte in het rantsoen moet in 2025 van eigen land komen. Hiermee wil de overheid de stikstofuitstoot verminderen. “Waar de 65% vandaan komt is niet duidelijk”, zegt Henry van Ittersum.
12 April 2020

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief