Raad van State

koeien

Opinie Jaap Majoor

Meten met twee maten in stikstof en privacy

De Nederlandse bevolking is erg op zijn privacy gesteld. Wanneer mensen politici bedreigen op hun privéadres, kan dat absoluut niet. Je mag een andere mening hebben, maar als je het niet met elkaar eens bent, is intimideren uit den boze. Zelfs in een discussie hoor je elkaar te respecteren en geen dreigementen naar elkaar te uiten. De mensen die dat doen, verlagen daarmee zichzelf. Maar wat schetst mijn verbazing.
26 Januari 2022
Raad van State

Nieuws Akkerbouw

Gegevens onterecht gedeeld met BO Akkerbouw

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) mag naam, adres en kvk gegevens van agrarische bedrijven verzameld voor de Landbouwtelling niet doorsturen naar de Brancheorganisatie Akkerbouw. Tot dat oordeel komt de Raad van State (RvS) in een zaak aangespannen door een akkerbouwbedrijf dat bezwaar maakte tegen het delen van deze gegevens.
23 September 2021
windenergie windturbine windmolen energie

Nieuws Energie

Windmolens moeten ook aan MER-rapportage

De algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid voor de bouw en het gebruik van windturbines zijn niet voldoende. Op grond van het Europese recht moeten ook de gevolgen voor het milieu gewogen worden.
30 Juni 2021
rechtspraak rechtbank vonnis Boerenbusiness

Nieuws Stikstof

Gegevens PAS-melders komen op straat te liggen

De Raad van State heeft geoordeeld dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de locatiegegevens van 10 PAS-melders bekend moet maken. Daarmee velt de Raad van State in hoger beroep hetzelfde oordeel als de rechtbank in Noord-Holland afgelopen zomer deed.
27 Januari 2021
Raad van State

Nieuws verzetsprocedure

Vrieshuis Aviko in Steenderen blijft staan

Het vrieshuis van Aviko mag gewoon in Steenderen blijven staan. De vereniging Uit-Zicht had een verzetsprocedure aangespannen tegen de eerdere uitspraken van de Raad van State over het 35 meter hoge vrieshuis van Aviko. Hierover heeft de Raad van State op 24 januari uitspraak gedaan.
29 Januari 2020
weide koeien

Nieuws Stikstof

'Generieke drempelwaarde op korte termijn moeilijk'

Een generieke drempelwaarde voor stikstof is op korte termijn lastig te realiseren, zo schrijft de Raad van State donderdag 26 november in haar advies aan het kabinet. De organisatie stelt voor om onderzoek te doen naar sectorale of gebiedsgerichte drempelwaarden voor de stikstofdepositie.
27 November 2019
melkveebedrijf koeien weidegang grazen

Nieuws Stikstof

Expansie melkveestapel bij natuur aan banden gelegd

Als een bestemmingsplan het mogelijk maakt dat melkveebedrijven mogen uitbreiden, dan moet de gemeente de gevolgen daarvan voor beschermde Natura 2000-gebieden onderzoeken. Ook de gevolgen van extra beweiding moeten daarin worden meegenomen.
9 Oktober 2019
verbod dicht Boerenbusiness

Achtergrond PAS

Gaat landbouw op slot door PAS-uitspraak?

De Raad van State heeft woensdag 29 mei geoordeeld dat het PAS onvoldoende onderbouwd is om een vergunning voor nieuwe activiteiten te verstrekken. De uitspraak heeft grote gevolgen voor vergunningsaanvragen in het kader van het PAS. Ook bestaat de angst dat de landbouw hierdoor 'op slot' gaat en weidegang wordt tegengewerkt.
31 Mei 2019

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden