Eigen foto

Nieuws Pootgoedfraude

NVWA niet bekritiseerd bij pootgoedfraude

19 November 2019

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) erkent dat de samenwerking tussen de NAK en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) beter kan. Tijdens de grootschalige pootgoedfraude, die dit voorjaar aan het licht kwam, is volgens haar adequaat gehandeld.

In een Kamerbrief geeft minister Schouten antwoord op vragen die op 6 september gesteld waren door Jaco Geurts en Maurits von Martels (CDA), Helma Lodders (VVD) en Roelof Bisschop (SGP). De aanleiding voor deze vragen waren de kritische uitspraken die Eric Casteleijn, de directeur van NAK, deed in een artikel van vakblad Boerderij.

Middelen NAK beperkt
Casteleijn zei daarin niet onder de indruk te zijn van de bijdrage die de NVWA leverde bij het opsporen en het aanpakken van de fraudezaak. De minister bevestigt dat de NAK beperkt is in het nemen van maatregelen. Die strekken tot het opschorten van keuringen, of opleggen van last- en dwangsommen. Geldboetes mag de dienst niet opleggen. De NVWA-IOD (Inlichtingen- en Opsporingsdienst) is inmiddels wel een strafrechtelijk (voor)onderzoek gestart.

De pootgoedsector heeft zelf ook kritiek, onder meer op het verschillend handelen van de Belgische FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Die liet het in België geplante pootgoed rooien en vernietigen, of de reeds opgekomen gewassen doodspuiten. Bij 2 partijen die Belgische telers in Nederland plantten, gebeurde dat niet. Ook heeft de NVWA traag gereageerd. De minister weerlegt deze aantijging.

Belgisch recht
In ons land zijn de illegaal vermeerderde gewassen 'gecontroleerd uitgegroeid'. Van deze partijen zijn monsters genomen, om de knollen te toetsen op bruin- en ringrot. Deze werden niet aangetroffen, waardoor de aardappelen mochten blijven staan. Minister Schouten benadrukt dat bij eerdere gevallen hetzelfde is gehandeld. Van vertraagd handelen tussen de FAVV en NVWA is volgens haar geen sprake. Dat in België een andere aanpak wordt gehanteerd, is te wijten aan het toepassen van het Belgisch recht.

"De NVWA en de NAK kennen een lange historie van goede, intensieve samenwerking", zo schrijft Schouten. "Daar waar het niet goed gaat, moet het verbeterd worden." Inmiddels zijn de nodige stappen gezet. Zij noemt de fraudezaak uniek vanwege zijn omvang, levering over de landsgrens en gebruik van valse labels.

Geldboetes ver weg
Of de NAK in de toekomst zelf strenger op kan treden, is nog de vraag. De Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 staat dit nu niet toe. De minister gaat de handhaving evalueren en daar moet uiterlijk in 2021 duidelijkheid over komen. Een systeem van bestuurlijke boetes wordt daarbij overwogen.

boerenbusiness.nl

Niels van der Boom

Niels van der Boom is senior redacteur akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij bericht vooral over de aardappel- en granenmarkt. Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Fraude met pootgoed strenger bestraffen

Nieuws Aardappelen

Fraude met pootgoed strenger bestraffen

Nederland hanteert strenge eigen nitraatnormen

Achtergrond Nitraatrichtlijn

Nederland hanteert strenge eigen nitraatnormen

Stichting Vleesvee, LTO en COV zetten RundNL op

Nieuws Vleesvee

Stichting Vleesvee, LTO en COV zetten RundNL op

Veetransporteurs in de knel door boetesystematiek

Nieuws Veetransport

Veetransporteurs in de knel door boetesystematiek

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief