Nieuws GLB-beleid

Veel kritiek op GLB, behalve uit Nederland

14 Juni 2018 - 2 reacties

Het is bijzonder dat de inkomenssteun in Europa opnieuw verlaagd wordt; zeker wanneer dit vergeleken wordt met andere agrarische grootmachten (zoals Rusland en China), waar de steun voor boeren juist toeneemt. Zo heeft China de steun in 10 jaar tijd verdubbeld.

Ondanks de ontwikkelingen blijkt uit de voorstellen voor de meerjarenbegroting van de Europese Unie (EU) dat Europa niet inzet op landbouw. Veel Europese landen willen niet dat het budget voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verlaagd wordt. Echter, Nederland liet weten (bij monde van premier Mark Rutte) dat een kleiner budget nodig is. Volgens de premier moet dit namelijk geld vrijmaken voor andere posten. Landbouwminister Carola Schouten zegt dit standpunt te begrijpen.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat ze het belangrijk vindt dat Nederland meer ruimte krijgt om zijn eigen ambities (ten aanzien van doelgerichte betalingen) vorm te geven. Ze wil daarom dat het GLB moderner, simpeler en minder bureaucratisch is. Ook zet Schouten zich ervoor in dat boeren en tuinders hun positie in de keten kunnen versterken en een eerlijke prijs ontvangen voor het duurzaam produceren van voedsel.

Het gaat ten koste van het budget voor Nederland

Verzet
Andere Europese landen (Frankrijk en Oost-Europa) en verschillende organisaties pleiten er wel voor dat het budget minstens gelijk blijft. Zo vinden de landen van de 'Visegrad-groep' en Roemenië, Slovenië en de Baltische landen het onaanvaardbaar dat de Europese Commissie de middelen voor het GLB na 2020 verlaagt.

LTO Nederland is (bij monde van voorzitter Marc Calon) ook niet positief over de verlaging van het budget. Ook de mogelijke verdeling van de korting over de EU-lidstaten baart LTO Nederland zorgen. Sommige lidstaten gaan er in het voorstel van Hogan zelfs op vooruit. "Dat gaat ten koste van het budget voor Nederland", zo zegt Calon.

Oneerlijke verdeling
Dat sommige lidstaten meer krijgen dan anderen blijkt ook uit de woorden van een woordvoerder van het Poolse ministerie. Die zei dat Polen 0,9% minder budget krijgt, terwijl de andere landen gemiddeld 3,9% minder krijgen. Ook Roemenië zal meer krijgen dan andere landen. Dit heeft er mee te maken dat deze landen altijd al minder hebben ontvangen, vergeleken met de jongere leden van de EU. 

Calon is het daar echter niet mee eens: "De Nederlandse grond- en arbeidskosten zijn de hoogste van Europa. Nederlandse boeren zullen de gevolgen van een korting op het budget eerder voelen dan hun Europese collega’s. Daarom verzetten we ons hier tegen." LTO Nederland heeft daarnaast een oproep aan minister Schouten gedaan om landschapselementen op boerengrond te vergoeden vanuit het GLB.

Dat landen een eigen strategie moeten ontwikkelen, zorgt ook voor vragen bij politici. Het zou ervoor kunnen zorgen dat het Europese speelveld ongelijk wordt. De Europese Commissie verzekert echter dat de plannen door goedgekeurd moeten worden, en dat daardoor interne markt beschermd wordt.

boerenbusiness.nl

Anne Jan Doorn

Anne Jan Doorn is expert Akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij schrijft onder meer over de verschillende akkerbouwmarkten en focust zich daarnaast op de grond- en energiemarkt.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
2 reacties
Zuiden v het land 14 Juni 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl//artikel/10878897/veel-kritiek-op-glb-behalve-uit-nederland][/url]
Afschaffen die zooi.
Vrije marktwerking en ondernemerschap word altijd beloont.
ae 14 Juni 2018
ach het is een mooi bedrag om aan je kinderen te schenken..
Wiebra 14 Juni 2018
De steun vanuit Brussel helpt hooguit een generatie. De opvolgers moeten deze steun vervolgens "kopen" door een hogere grondprijs. Het gebeurt vaker dat de scheidende ondernemer er dubbel de vruchten van plukt. Dat zag je ook met het melkquotum. Mijn vader kreeg de productierechten cadeau en ik moest hem er dik voor betalen en nu is het niks meer waard. Bij wijze van spreken dan. In "Akkerwijzer nr 1 van 18 januari 2018" staat een interview met Bert Smit, onderzoeker In Wageningen. Hij schat de prijsstijging op grond van het GLB op €10.000 per hectare. Dat lijkt zo gek nog niet want dat is het rendement nog een stuk beter dan €10.000 op de bank. Bovendien is de GLB ook niet gratis. Op straffe van inhouding loop je keurig aan de leiband. Er zal altijd een natuurlijk evenwicht ontstaan tussen kostprijs en opbrengstprijs, hoe hoog of hoe laag de opbrengsten ook zijn. daar helpt geen GLB aan!
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws GLB

Brussel maakt gehakt van Nederlandse invulling GLB

Achtergrond GLB

Discussie over richting landbouwbeleid laait op

Achtergrond Europese Commissie

'Focus EU-beleid moet op de kleine bedrijven'

Nieuws GLB

Europese Commissie verhoogt voorschot op GLB

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief