Eigen Foto

Gewastour Tonco Padmos

'Telen meerjarige gewassen geeft bodem meer rust'

24 Maart 2021 - Jesse Torringa

De Boerenbusiness Gewastour 2021 volgt dit jaar 10 percelen aardappelen van het ras Innovator verspreid over Nederland. Iedere week vragen we 1 aardappelteler naar het perceel, zijn keuzes en zijn visie. Deze week is dat Tonco Padmos, akkerbouwer in Scharendijke (ZL).

Schouwen Agro
Locatie: Scharendijke
Oppervlakte bedrijf:  300 hectare
Oppervlakte gewastourperceel: 10 hectare
Grondsoort: Klei, 15% tot 45% afslibbaar.
Teelt in hectares:
60 hectare aardappelen
60 hectare luzerne en timotheegras
45 hectare bieten
45 hectare graan
30 hectare graszaad
19 hectare uien
17 hectare vlas
13 hectare erwten (voor zaaizaad)
10 hectare akkerranden
5 hectare knolselderij

De eerste voorjaarsbewerkingen zijn van start, hoe staat het ervoor met het perceel van de gewastour?
"Afgelopen november is het perceel omgeploegd en nu ligt het er nog zo bij. De helft van het perceel was wintertarwe met bladrammenas en de andere helft was graszaad. Als bemesting gaan we patentkali en Novagran NP 26-7 strooien. Bovendien passen we fosfaat toe in de rij tijdens het poten. Afgelopen jaar viel het niet mee met het klaarmaken van het perceel, maar zoals het nu lijkt  frezen en poten we in één werkgang met een bekerpootmachine achterop. 

Afgelopen jaren waren erg droog, maak je als teler nu andere keuzes?
"Dat viel inderdaad niet mee. Wat ik zag afgelopen jaar, was dat er veel werd beregend om het pootbed goed te krijgen. We zitten zelf in een gebied waar we niet kunnen beregenen, dus die keuze valt al af. Daarom moeten we kijken op welke factoren we wel kunnen winnen, zoals bijvoorbeeld de structuur van de grond en rassenkeuze. Met het telen van meerjarige gewassen geven wij de grond écht even rust. Er vindt dus geen grondbewerking plaats bij de teelt van graszaad, luzerne en timotheegras. Op deze manier verbeter je de structuur. Met het huidige bouwplan kunnen we grotendeels aardappelen 1 op 5 verbouwen. Op die manier komt er plek vrij in het bouwplan voor een meerjarig gewas. Met dit areaal past dat perfect."

Een andere belangrijke factor is de rassenkeuze, welke rassen teel je?
"We telen Innovator en Agria. We telen de Innovators op de lagere gronden met hogere organische stof. Innovator heeft toch iets sneller last van watertekort, maar is wel vroeger van het land. Agria staat op de hogere gronden en heeft een betere droogtetolerantie. Wat dat betreft, past het ook goed in de oogstspreiding van de aardappelen. Agria is een stuk later." 

SchouwenAgro is een samenwerking van meerdere akkerbouwbedrijven, hoe gaan jullie te werk?
"Voor ons is er wel een efficiëntieslag te maken. We zijn 5 jaar geleden met 2 partijen bij elkaar gekomen en afgelopen jaar zijn er weer 2 bijgevoegd. Daar gaat een paar jaar overheen om de mechanisatie goed voor elkaar te krijgen. We moeten ook goed organiseren. We hebben veel gewassen die de grond in moeten, daardoor ben ik meestal niet de vroegste met aardappelpoten. Met z'n allen hebben we slagkracht en delen we de kennis om dit rond te krijgen."

Je doet al meerdere jaren mee aan de gewastour, waarom ben je er ook dit jaar weer bij?
"Ik vind het leuk om te zien hoe het gewas in de andere delen van Nederland groeit, waar andere telers mee bezig zijn. Ik weet nog van vorig jaar dat hier in Zeeland veel neerslag viel en er in Groningen met mooi weer aardappelen zijn gepoot. Normaal heb je daar geen idee van, je ziet wel eens een foto ergens Door de gewastour ben je beter op de hoogte van wat er gebeurt. Bovendien is het informatief." 

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Jesse Torringa

Jesse is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich met name op de akkerbouwsector waaronder graan en uien. Ook de kunstmestmarkt volgt hij op de voet. Daarnaast werkt Jesse op een akkerbouwbedrijf in Groningen met pootaardappelen als hoofdtak.
Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox