Eigen foto

Gewastour uien - week 41

Proefcijfers: grote variatie uienoogst, beregenen loont

11 Oktober 2022 - Robin de Winter

De oogst van de zaaiuien is zo goed als afgerond. In de Boerenbusiness Gewastour zijn op de percelen van de deelnemende uientelers proefrooiingen- en metingen gedaan. De opbrengsten lopen dit seizoen zo ver uiteen, dat het lastig is om tot een gemene deler te komen. Beregenen lijkt dit groeiseizoen lonend te zijn, gelet op de redelijke opbrengsten op percelen die een of meerdere giften hebben gehad.

Uienteler Arjen Jakobs uit Wezup (Drenthe) sluit het uien teeltseizoen voor de Gewastour af door deze week (week 41) de laatste uien naar binnen te rijden. Sommige percelen van de andere deelnemers liggen al meerdere weken achter de planken of zijn in augustus al op transport g,gm. aan, zoals de uien Oeffelt (Noord-Brabant).

Op het moment dat de uien waren afgestorven of vlak voor het oogstmoment zijn er proefrooiingen gedaan op het perceel, waarbij verspreid over het perceel meerdere malen een vierkante meter is gerooid. Deze proefrooiingen werden gewogen, omgerekend naar opbrengst per hectare en de maatsortering werd bepaald. De percelen in Ysselsteyn (Limburg) en Oeffelt (Noord-Brabant) werden af land verkocht. De tonnen die op de leverbonnen staan worden overgenomen als netto opbrengsten in onderstaande tabel. De uien van de andere percelen zijn ingeschuurd.

Perceel Netto ton 
   per ha*   
   % grof
  (60 mm +) 
Aantal x
beregend
 Grondsoort
Wezup (Drenthe) 55,3 60% 2 Zand
Dronten (Flevoland) 34,0 45% 0 Klei
Veelerveen (Groningen) 57,0 54% 3 Zand
Kortgene (Zeeland) 47,6 58% 0 Lichte klei
Ysselsteyn (Limburg) 63,5 n.n.b. druppel
irrigatie
Zand
Oeffelt (Noord-Brabant) 85,9 70% 6 Zand
Eenrum (Groningen) 40,0 95% 1 Lichte zavel
Kimswerd (Friesland) 55,0 82% 2 Klei
Gemiddelde  53,6 66%     

*Opbrengst in tonnen kilo's per hectare. Van de opbrengsten zijn 15% afgehaald vanwege spuitsporen, kopakkers, mindere plekken ect.

Groeiseizoen vol moeilijkheden
De gemiddelde hectareopbrengst van de Gewastour-uien komt uit op 53,6 ton netto per hectare. Dat is ruim 4 ton lager dan de proefrooicijfers van seizoen 2021. De opbrengsten lopen echter behoorlijk uiteen van 85,9 ton tot 34,0 ton per hectare, iets wat kenmerkend is voor het afgelopen groeiseizoen. Al direct na opkomst werd duidelijk dat de uien op het zand in het zuiden een voorsprong hadden op de rest van Nederland. Zeker in vergelijking met de zavel- en kleigronden, waar veel telers een moeizame opkomst hadden door kou, droogte en niet te vergeten korstvorming.

Dat laatste was nadrukkelijk aanwezig op veel percelen en resulteerde in een slechte start van het seizoen. De eerst nekslag kwam dit seizoen dus al vroeg voor een gedeelte van de Nederlandse uientelers. Droogte eiste niet veel later ook zijn tol, hoewel de hitte pas in de zomermaanden flink toesloeg. Die twee factoren hebben dit groeiseizoen veel kilo's gekost. De impact van de klassieke boosdoener valse meeldauw was door het droge groeiseizoen beperkt.

Beregenen lonend dit seizoen
Het was alweer het vierde relatief droge seizoen in de laatste vijfjaar. Inmiddels hebben veel uientelers ruime ervaring gekregen in het beregenen van de uienpercelen. Op de percelen van de Gewastour lijkt dat zeker zijn vruchten te hebben afgeworpen. De percelen die zijn beregend, doen het aanzienlijk beter qua kilo's dan niet beregende percelen. In enkele gevallen kon niet worden beregend, zoals het perceel in Kortgene (Zeeland). Van andere droge jaren en dan met name in 2018 is geleerd dat het moment van beregenen erg van belang is en je niet te lang moet wachten. Dit seizoen is dan ook door menig teler niet tot het laatste moment gewacht tot het kurkdroog was, maar is het haspel juist eerder op het perceel gezet om de groei zo min mogelijk te storen.

Zodoende is er veelvuldig beregend, zoals op het perceel in Oeffelt. Teler Geert Jillssen heeft het perceel totaal zes keer beregend en met de juiste groeiomstandigheden kwam daar 86,9 ton van een hectare. De opbrengst in Oeffelt is echter niet vanzelfsprekend. Dit perceel telde een puike opbrengst, maar Jilissen heeft op een ander perceel helaas zijn uien over moeten zaaien met maïs doordat het zo slecht opkwam. Zoals eerder vermeld is het volledige perceel af land verkocht. 

In de tabel komt duidelijk naar voren dat de niet of nauwelijks beregende percelen de minste kilo's per hectare hebben. In de Gewastour doet de zandgrond het ook beter dit seizoen. Dat geldt echter natuurlijk niet voor heel Nederland. Daarnaast telt de Gewastour Uien 'slechts' 8 uientelers waardoor een uitschieter fors meetelt en dus het gemiddelde beïnvloed.

Grofte
De uien van de Gewastour zijn met 66% relatief grof. In het begin van het seizoen in april was er een zware bui, wat zorgde voor een korst op veel percelen. Dit resulteerde op meerdere percelen in een lager plantaantal, waardoor er meer ruimte was voor de overgebleven uien om te groeien tot de grove maat (60 mm opwaarts). Zo kwam er van het perceel in Eenrum (Groningen) een zeer grove partij met maar liefst 90% van 60 mm opwaarts. Bemonstering was door de onregelmatige stand wel lastig op het perceel.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Robin de Winter

Stagiair bij de Boerenbusiness Gewastour
Ziektedruk - Phytophthora
Powered by Agroweer

Gewastour Proefrooicijfers

Opbrengsten Innovator laagste in jaren

Gewastour Aardappelen

Proefrooiing: lage oogst Innovator dicht bij 2021

Gewastour Klaasjan Boer

'Twijfel soms of uienteelt zonder beregenen nog kan'

Analyse Uien

Kan de uienprijs terugzakken naar nul?

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden