Wageningen UR

transport stro strobalen landbouwverkeer

Nieuws Economie

Agrocomplex goed voor 7% van Nederlandse economie

Het agrocomplex vertegenwoordigd bijna 7% van de Nederlandse economie en draagt bij aan ruim 8% van de werkgelegenheid. De toegevoegde waarde van bedroeg in 2019 -het meeste recente jaar van de cijfers bekend zijn- €56 miljard.
31 Augustus 2021
spuiten gewasbescherming Phytophthora

Achtergrond Veredeling

Octrooi op planten kan helpen bij verduurzaming

Nieuwe veredelingstechnieken houden de gemoederen in de Europa bezig. De techniek schrijdt voort terwijl de wetgeving achterblijft is een veelgehoorde klacht van veredelaars. Op de achtergrond speelt daarbij ook nog een discussie in hoeverre octrooien op planteigenschappen kunnen worden vastgelegd.
21 Juni 2021
strategie bedrijfsvoering risicomanagement

Nieuws Onderzoek

Snelle omschakeling naar biologisch financieel risico

De biologische melkveesector kan een voortrekkersrol vervullen bij een geïntegreerde aanpak van de stikstofuitstoot, stellen onderzoekers van Wageningen Universiteit. Ze waarschuwen ook: 'Snelle, grootschalige omschakeling naar biologische melkveehouderij, zonder evenredige groei van de afzet, vormt een te groot financieel risico op een dalende melkprijs.'
7 Mei 2021
akkerbouw windenergie windturbine windmolen energie platteland kavelpad

Nieuws WUR

Blockchain gebruiken tegen verandering klimaat

Blockchaintechnologie is veelbelovend om effectief klimaatbeleid in de agrarische sector te ondersteunen.De efficiëntie, transparantie en traceerbaarheid van het uitwisselen van informatie, wat blockchain in basis betekent, kunnen worden ingezet om verandering van het klimaat tegen te gaan. 
29 Maart 2021
compost

Nieuws Politiek

Kringlooplandbouw meten, Schouten onderzoekt het

Hoe meet je de progressie op een agrarisch bedrijf in de ontwikkeling van kringlooplandbouw? Landbouwminister Carola Schouten laat dat onderzoeken. Uiteindelijk moet dit leiden tot een systeem waarmee de prestaties van een agrarisch bedrijf in kringlooplandbouw kunnen worden gemeten.
9 Maart 2021
grond uien flevoland Gewastour2020

Nieuws Akkerbouw

Onderzoek naar robots voor de landbouw

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor de Europese landbouw is het gebrek aan en de kosten van arbeid. Automatisering en robotisering kunnen daar een oplossing voor bieden. Het nieuwe project Robs4Crops wil automatisering en robottechnologie verder ontwikkelen en beschikbaar maken voor het doorsnee boerenbedrijf.
9 Maart 2021
stad platteland verstedelijking bouw

Nieuws Politiek

'Commissaris nodig voor inrichten landelijk gebied'

Een brede groep betrokkenen uit de wereld van landbouw, voedsel, natuur, landschap en het landelijk gebied pleit voor het aanstellen van een landschapscommissaris. Ook worden anderen opgeroepen om samen de visie uit te werken en deze te delen met een nieuw kabinet.
3 Februari 2021
gras grasland melkveebedrijf

Inside Voer

Mysterie rond kale plekken in grasland

Op nieuw ingezaaid grasland worden de laatste paar jaar nog al eens kale plekken waargenomen. Het gras komt goed op maar valt na een paar weken uit. Het probleem speelt vooral op zandgrond en in sommige gevallen ook in bestaand gras. Wat de exacte omvang is, is moeilijk vast te stellen maar diverse adviseurs melden percelen te kennen met uitval.
27 Januari 2021

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox