Eigen foto

Gewastour Proefrooiing - week 37

Proefrooicijfers: oogst fritesaardappelen laag

16 September 2021 - Jesse Torringa

De proefrooicijfers bevestigen het beeld dat aardappeltelers al vermoeden. Uit de proefrooiingen van de Gewastour blijkt dat de gemiddelde opbrengst van het ras Innovator een stuk lager ligt dan voorgaande jaren. De spreiding loopt van 34 tot 68 ton per hectare. 

In week 37 is de tweede proefrooiing op de aardappelpercelen van de Gewastour uitgevoerd. Ten opzichte van de eerste proefrooiing is de spreiding tussen de percelen opnieuw groot. De hoogste opbrengst is het perceel in Dronten (Flevoland) bij Van Liere, met een netto-opbrengst van 68,2 ton per hectare. Daarna volgt het perceel in Someren (Noord-Brabant) met 64,3 ton per hectare.

De laagste opbrengst is het perceel in Appelscha (Friesland) met een netto-opbrengst van 34,6 ton per hectare. Net zoals enkele andere percelen kunnen daar komende weken meer kilo's bijgroeien, hoewel de nagroei tot dusver is tegengevallen.

Percelen Netto opbrengst 
2020 in hectares
Netto opbrengst
2021 in hectares
Bruto
opbrengst 2021
in hectares
Someren (Noord-Brabant) 68,8  64,3 75,7
Fijnaart (Noord-Brabant) 53,2 50,2 59,0
Hank (Noord-Brabant) 63,5 47,9 56,4
Scharendijke (Zeeland) 51,8 41,2 48,5
Mill en Sint Hubert (Noord-Brabant) 54,7 59,8 70,3
Dronten, Schlepers (Flevoland) 62,9 40,6 47,8
Dronten, van Liere (Flevoland) n.v.t. 68,2 80,3
Appelscha (Friesland) 65,6 34,6 40,6
Oldeholtwolde (Friesland) n.v.t. 63,8 75,0
Hellevoetsluis (Zuid-Holland) n.v.t. 57,2 67,3
Gemiddeld 60,1 52,8 62,1

*Opbrengst in tonnen kilo's per hectare. Van de bruto-opbrengsten zijn 15% afgehaald vanwege spuitsporen, etc. 

Gemiddelde opbrengst ruim 10% lager

Al geruime tijd leken de kilo's niet mee te vallen en dat is nu aantoonbaar met de proefrooicijfers van de Boerenbusiness Gewastour. Dit jaar is de gemiddelde aardappelopbrengst van de Gewastour 52,8 ton per hectare, een stuk lager dan de laatste 2 jaren. De opbrengst is 7,3 ton lager dan het seizoen 2020 (60,1 ton per hectare). In het seizoen 2019 was de gemiddelde opbrengst 58,1 en vergeleken dit jaar dus 5,3 ton lager.

Daar komt nog eens bij dat op 4 van de 10 aardappelpercelen al loofdoding heeft plaatsgevonden en er dus niets meer bijgroeit op deze percelen. Dat gaat om de percelen Scharendijke, Dronten (Van Liere), Hellevoetsluis en Someren.

Op ieder perceel is minstens 3 keer 1 vierkante meter gerooid om een goed beeld te krijgen van de huidige opbrengst die er ligt.

Meerjarig overzicht

Percelen Opbrengst  2021 
per hectare 
Opbrengst 2020
per hectare
Opbrengst 2019
per hectare
Opbrengst 2018
per hectare
Verschil
t.o.v. 
2021-2020
Grondsoort
Someren (Noord-Brabant) 64,3 68,8 n.v.t nv.t -4,3 Zand
Fijnaart (Noord-Brabant) 50,2 53,2 59,0 61,3 -3,0 Zeeklei
Hank (Noord-Brabant) 47,9 63,5 72,4 57,0 -15,6 Zeeklei
Scharendijke (Zeeland) 41,2 51,8 43,9 30,8 -10,6 Klei
Mill en Sint Hubert (Noord-Brabant) 59,8 54,7 n.v.t. 44,6 +5,2 Lichte zavel
Dronten, Schlepers (Flevoland) 40,6 62,9 57,0 45,9 -12,3 Zavel/klei
Dronten, van Liere (Flevoland) 68,2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Klei
Appelscha (Friesland) 34,6 65,6 n.v.t n.v.t. -31,0 Zand
Oldeholtwolde (Friesland) 63,8 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Zand
Hellevoetsluis (Zuid-Holland) 57,2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Klei
Gemiddeld 52,8 60,1 58,1 47,9 n.v.t.. n.v.t.

*Opbrengst in tonnen kilo's per hectare. Van de bruto-opbrengsten zijn 15% afgehaald vanwege spuitsporen, etc. 

Onderwatergewicht
Het onderwatergewicht (OWG) is met een gemiddelde van 381 gram ongeveer gelijk met afgelopen seizoen. In 2020 was het onderwatergewicht gemiddeld 380 gram. Het hoogste OWG is op het perceel in Mill en Sint Hubert met 427 gram en het laagste OWG is het perceel in Appelscha met 350 gram.

Percelen                OWG in gram
week 32
OWG in gram
week 37
Verschil OWG
 
Someren (Noord- Brabant) 344 374 +30
Fijnaart (Noord-Brabant) 380 367 -13
Hank (Noord-Brabant) 370 382 +12
Scharendijke (Zeeland) 382 378 -4
Mill en Sint Hubert (Noord-Brabant) 402 427 +25
Dronten, Schlepers (Flevoland) 370 382 +12
Dronten, van Liere (Flevoland) 390  402 +12
Appelscha (Friesland) 289 350 +61
Oldeholtwolde (Friesland) 346 369 +23
Hellevoetsluis (Zuid-Holland) 356 379 +23
Gemiddeld 362.8 381 n.v.t.
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Jesse Torringa

Jesse is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich met name op de akkerbouwsector waaronder graan en uien. Ook de kunstmestmarkt volgt hij op de voet. Daarnaast werkt Jesse op een akkerbouwbedrijf in Groningen met pootaardappelen als hoofdtak.
Ziektedruk - Phytophthora
Powered by Agroweer

Gewastour Proefrooicijfers

Opbrengsten Innovator laagste in jaren

Analyse Aardappelen

Grote verschillen in voortgang aardappeloogst

Gewastour Aardappelen

Proefrooiing: lage oogst Innovator dicht bij 2021

Analyse Aardappelen

Eerste proefrooicijfers: Irrigatie maakt het verschil

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden